• 16. November 2018

Lastebilene står for hele veksten i godstransport på Vestlandet

Lastebilene står for hele veksten i godstransport på Vestlandet

Lastebilene står for hele veksten i godstransport på Vestlandet 799 423 Maritime Bergen

Godstransporten mellom øst og vest har økt med 100.000 turer på 7 år, mens for transport på bane og sjø har det omtrent ikke vært vekst. Det viser Godsundersøkelse Vestlandet 2018.

På oppdrag fra Statens Vegvesen, Rogaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune, har Asplan Viak foretatt 1300 intervjuer ifm. Godsundersøkelsen 2018.

Overføring av godstransport fra vei til sjø og bane øker transportsikkerheten og reduserer både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren.

Likevel viser rapporten, som tar for seg vestlandsfylkene inkludert Hordaland, at vi går i motsatt retning av politiske ambisjoner. Det lastebilene – og ikke bane og båt – som de siste årene har stått for veksten i godstransporten.

– I lang tid har politikere, fra hele spekteret, gått rundt og snakket varmt om overføringen av gods fra vei til bane og sjø. Nå får vi igjen bekreftelse på det økende spriket mellom målene man har satt seg og tiltakene som er satt i verk for å nå dem, sier næringspolitisk rådgiver i Maritime Bergen, Petter Haraldsen Haugland.

Ifølge Haugland viser Godsundersøkelsen at Maritime Bergens tilbakemeldinger nå er bedre begrunnet enn noensinne.

Han viser også til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 der det bare er satt av 77,4 mill. kr. kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra  vei til sjø, og 10,9 mill. kr. til tilskuddsordningene for havnesamarbeid.

Kilder
Nyhetssak Statens Vegvesen (14.11.2018)
Godsundersøkelse Vestlandet 2018 (link til nedlastbar rapport)

 

Del innhold