Forenkling av nødanrop

Forenkling av nødanrop

Forenkling av nødanrop Maritime Bergen

[ingress]Nå innfører Radio Medico Norway samme programvare som hovedredningssentralene og Telenor Maritim Radio, slik at det blir lettere å dele informasjon ved nødanrop.[/ingress]

Hos hovedredningssentralen har programmet SARA (Search And Rescue Application) vært brukt i en årrekke for for systematisk informasjonsinnhenting. Når Radio Medico Norway nå tar i bruk samme program, vil nøkkelinformasjon slik som fartøyets navn, posisjon, anløpshavn, forventet ankomst, kontaktinformasjon til fartøyet og andre sentrale data registreres hos kystradioen. Denne informasjonen blir videre tilgjengelig for HRS og Radio Medico, slik at man har samme informasjon som utgangspunkt. Programvaren er et gjennomprøvd beslutningsverktøy som gir enkel tilgang til prosedyrer og sjekklister, og ved å presentere prioritert informasjonen på en enkel og oversiktlig måte.

Radio Medico Norway er en del av virksomheten ved Norsk Senter for Maritim Medisin ved Haukland Universitetssykehus i Bergen, og gir gratis medisinsk assistanse til sjøfarende. I likhet med alle andre i helsevesenet har de plikt til å føre journal ved alle henvendelser. For å ivareta dette, er det utviklet en egen variasjon av programmet SARA (Search And Rescue Application) for Radio Medico Norway. Når informasjonen fra kystradioene overføres går den rett inn på sykehusets server og blir en del av pasientjournalen. I tillegg til denne informasjonen fyller legen ut de medisinske funnene, og behandling som iverksettes. For legen er dette viktig dokumentasjon, da informasjon om situasjonen er en del av beslutningsgrunnlaget for hvilken behandling som iverksettes. Frem til nå har denne informasjonen som skiller maritim medisin fra den øvrige medisinen i sykehuset, ikke fremkommet særlig godt.

For at beslutningene skal bli best mulig, er det viktig at alle som er involvert har den riktige og samme situasjonsbevissthet, og deler forståelsen for hva som er den faktiske situasjonen om bord. For deg som er om bord vil  forskjellen først og fremst være at du ved ordinære henvendelser til Radio Medico vil slippe å oppgi informasjon flere ganger.

 

Tekst: Camilla Borchgrevink – Maritimt Forum Bergensregionen
Kilde: Norsk Senter for Maritim Medisin

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler