Logistikk i stormens øyne

Logistikk i stormens øyne

Logistikk i stormens øyne 800 876 Maritime Bergen
Grieg Logistics er et eget selskap, men en del av Grieg gruppen. I dag har vi snakket med administrerende direktør i Grieg Logistics, Michelle Williams. Også de opplever usikkerhet i møte med Korona viruset og en fallende oljepris.

Grieg gruppen & Grieg Logistics

Grieg gruppen er et familieeid konsern med lange tradisjoner innen maritim næring.  I dag har gruppen en rekke selskap innen shipping, logistikk, investering, sjømat og management. Grieg Logistics er en nasjonal leverandør av skipsagenttjenester, industrielle terminaloperasjoner, leverandør og utvikler av digitale løsninger og samarbeidspartner med Forsvaret. Grieg Strategic Services, som er underlagt Grieg Logistics, er en strategisk partner for Forsvarets innen logistikk. De står nå klar til å støtte det sivile samfunnet hvis Forsvaret blir anmodet om å bistå i den utfordrende situasjonen landet er.

Grieg Gruppen etablerte tidlig et beredskapsteam og involverte alle daglige ledere i selskapene. Dette for å sikre helhetlig og involverende samhandling på tvers av de ulike forretningsområdene som Grieg Gruppen representerer.

Det har vært og er fremdeles en kontinuerlig tett samhandling, risikovurdering, dialog og informasjon i ledelsen og videre ut til alle ansatte. De følger daglig utviklingen, samtidig som de kontinuerlig evaluerer den økonomiske situasjonen og eventuelle frafall av kunder og omsetning.

Grieg Logistics iverksatte hjemmekontor for alle ansatte hvor det var mulig og tilrettela arbeide for personell i operasjonell virksomhet med høyt fokus på å ivareta smittevern.

–          Generelt vil jeg si at vi er godt rustet for en ny digital hverdag. Vi følger tett opp ledere og medarbeidere i selskapene og sørger for at vi «ser» våre ansatte enten det er morgenmøter via Teams eller om det er felles lunsjsamlinger sier Williams.

De ansatte – den viktigste ressursen

Som alle andre, er Grieg Logistics avhengig av å holde forretningen i gang. Dette krever håndtering av tjenester og leveranser på nye måter og raske omlegginger av prosesser og prosedyrer. De har en tettere dialog med kunder og samarbeidspartnere.

–          Sammen håndterer vi situasjonen, for å kunne være robuste i den nye hverdagen.

Foreløpig har de klart å opprettholde kunderelasjoner, og klarer ennå å levere tjenester.

–          Vi er selvsagt sårbare dersom noen av våre kunder, partnere eller leverandørene skulle få større utfordringer med frafall av hele eller deler av sine aktiviteter.

Vi merker helt klart at det er en tilspisset situasjon, noe som krever god og tett ledelse parallelt med smarte strategiske beslutninger. Vi skal tross alt tilbake til en «normalsituasjon» og vi jobber mye med å kartlegge hva og hvordan denne nye normalsituasjonen vil se ut for vår del.

 

Krisen vi er i nå vil nok ha en påvirkning på varig endringer i samhandling og kommunikasjon både internt og eksternt.

Hverdagen er snudd på hode for de ansatte i Grieg Logistics, som for resten av landet, men stemningen er god og bærer preg av en stå på vilje. Michelle Williams sier i en kommentar:

–          De ansatte er vår viktigste ressurs og gjør en flott innsats og står på i felleskap for å håndtere situasjonen og sikre forsvarlig drift. Det er særdeles viktig at vi gjør det vi kan for å holde sykefravær på et minimum og innstiller oss på at vi skal være i full drift fremover. Vi har som mål å tilrettelegge godt for at vi skal unngå fremtidige permitteringer.

Status pr i dag er at våre ansatte er positive og står veldig bra på for å levere i disse krevende tider.

Se langsiktig på endringer

Vi opplever at kontrakter ivaretar våre rammevilkår og gjensidige forpliktelser samt muliggjør behov for justeringer underveis i samarbeid med kunder og partnere, under omstendighetene.

Selvsagt er det saker som dukker opp som følge av denne situasjonen, men de håndteres fortløpende.

Det er viktig for oss at myndighetene også ser langsiktig på situasjonen, slik at ikke alle midler tildes de som først møter økonomiske utfordringer. Williams mener det er sannsynlig at driftsmønster i flere selskap kan endres raskt litt lenger ut i perioden. Det er da viktig at også disse selskapene har tilgang til og får den hjelp og støtte de trenger. Hun forsetter:

–          Jeg håper videre at det ikke «legges lokk» på tilskuddsmidler og ordninger for videreutvikling og innovasjon da dette selvsagt vil påvirke de prosesser som vi sammen med private og offentlige instanser er i gang med. Stans i disse ordningene vil kunne utgjøre en negativ utvikling for noen av våre selskaper. Disse tilskuddsmidlene må opprettholdes for å sikre utvikling av bedre og mer effektive systemer for store deler av verdikjeden innen logistikk, havn og shipping.

På nåværende tidspunkt har utbredelsen ikke hatt økonomisk konsekvenser i Grieg Logistics og det ser ut som den ikke vil føre til vesentlig negativ økonomisk effekt for selskapet. Utfordringen er at ingen vet hvor lenge denne unntakstilstanden varer og dermed er det usikkerhet om denne situasjonen vil få økonomiske konsekvenser på lengre sikt.

–           Vi har fokus på å opprettholde motivasjonen blant våre ansatte og sikre stabil drift. I en tid hvor man er omgitt av usikkerhet, er det viktig å utføre oppgavene på en effektiv og fleksibel måte, slik at selskapet kan holde kostnadene nede og sikre selskapets økonomiske fremtid, avslutter Michelle Williams.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler