• 22. February 2019

Luftslottet som sprengte

Luftslottet som sprengte

Luftslottet som sprengte 683 1024 Maritime Bergen

Røkke-tårnet kan fort bli luftslottet som sprengte. Men det trenger ikke bli sånn, for havbiten av prosjektet hører hjemme i Bergen, skriver påtroppende daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen. 

Hensikten med Røkke-tårnet er å løse havets store utfordringer. Det være seg forurensing fra plast eller fossile kilder. Dette er selvsagt grandiose intensjoner, men som ydmyke bergensere burde vi være rustet til å bidra.

For Bergen er Norges ubestridte havby. Dette er historisk forankret fra Hanseatene og klippfiskhandel, til at 40 prosent av den norske handelsflåten kontrolleres i dag fra Bergen. Landets viktigste forskningsavdelinger på hav er plassert her, og UiB er av FN blitt tildelt en ledende rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmål 14; Liv under vann.

Byen vår har unike havklynger. Deres innsatsvilje og fremoverlente holdning har skapt ringvirkninger i form av en sterk maritim industri, et solid forskningsmiljø, samt kompetanse innenfor finansiering, megling og forsikring. I tillegg er Bergen verdens sjømathovedstad, og bedriftene i vår region er blant de fremst på subsea.

Med et slikt utgangspunkt burde det være lett å sende Røkkes planer med en enveisbillett over fjellet. I tillegg ser det ut som at Bergens status som tilfeldighetenes by er satt på pause denne gang. For både Arbeiderpartiet og Høyre, UiB og BT klarer tilsynelatende å enes om at havbyen Bergen bør være stedet der World Ocean Headquarters etableres.

Nylig valgte staten å gå videre med Dokken som alternativ for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Akvariet har også luftet ideen om å flytte. Nina Jensen i Røkkes REV Ocean ønsker å skape en tenketank for hav. Ved å hente inspirasjon fra Media City, kan man danne grunnlag for et ShipCity – der bedriftene samhandler når man kan og konkurrer når man må. Dokken kan med dette gi plass til noe helt unikt når godshavnen flyttes til Ågotnes.

REV Ocean skal nå møte representanter fra Havforskningsinstituttet. Det tolker vi i det minste som en invitasjon til dialog, fordi den maritime klyngen vil jobbe for at Røkke-tårnet legges til Bergen.

Maritime Bergen er klar til å bidra. Vi inviterer gjerne Kjell Inge og Nina på fiskekaker og Friele-kaffe for å få det til.

Innlegget er ble publisert hos Bergens Tidende 22. februar 2019. 

Del innhold