• 2. October 2018

LUNSJMØTE: CRUISEBYEN BERGEN – FØR OG NÅ

LUNSJMØTE: CRUISEBYEN BERGEN – FØR OG NÅ

LUNSJMØTE: CRUISEBYEN BERGEN – FØR OG NÅ 1024 768 Maritime Bergen

Maritime Bergen og Sjøfartsmuseet ønsket i dag velkommen til lunsjmøte. Temaet for møtet var Cruisebyen Bergen – før og nå. I spørrerunden etter innleggene var det tydelig at dette var et tema som skapte stort engasjement blant publikum, og det ble stilt flere kritiske spørsmål til foredragsholderne. 

Petter H. Haugland, som fungerer som næringspolitisk rådgiver for Maritime Bergen, ønsket velkommen til dagens møte hvor det ble holdt en spennende innledning for forsamlingen.

Første foredragsholder ut var Per Kristian Sebak, direktør for Bergens Sjøfartsmuseum. Han snakket om hvordan utviklingen blant cruiseskipsnæringen har endret seg fra 1800-tallet og frem til i dag. Han fortalte blant annet at det første cruiseskipet kom til Bergen allerede i 1884. Videre fra dette har det skjedd en drastisk utvikling. Blant annet har cruise-virksomheten gått fra å være linjeskip til å bli en turistattraksjon med fornøyelser om bord. Omregnet til dagens kroneverdi har verdiskapingen fra næringen økt fra 600.000,- i 1924 til hele 4 millioner kroner i 1939.

”Det er ikke noe nytt at cruiseskip er kontroversielt”, sier Per Kristian Sebak og henviser til avisoverskrifter fra de siste tiårene. Allerede i 1905 ble det avisoppslag knyttet til cruiseskipsnæringen.

 «Det er umulig å få tak på en drosje – cruiseturistene beslaglegger dem alle!»  – Bergens Tidene, år 1905.

Spørrerunde med Petter H. Haugeland (Maritime Bergen), Per Kristian Sebak (Bergens Sjøfartsmuseum) og Julie Andersland (Bergen Kommune)

Videre tok Byråd for klima, kultur og næring  Julie Andersland over talerstolen. Andersland fortalte om hvordan cruisebyen Bergen er nå og hvordan man ser for seg at utviklingen fremover skal bli. Bergen kommune jobber blant annet for å nå FN sine bærekraftmål.

”Hva kan vi gjøre og hvordan kan vi tilrettelegge for å få en attraktiv by? Det er dette vi må fokusere på”, sa Andersland. ”En stadig pågående debatt handler om lønnsomheten og hvor mye passasjerene legger igjen i byene. Dette er også en del av tiltaksplanen vi har lagt frem.”

Mye av diskusjonen rundt næringen omhandler miljø og miljøtiltak. Bergen kommune mener at cruiseskipene skal kunne dokumentere miljøvennlige utslipp og avfallshåndtering.

Avslutningsvis ble det holdt en spørrerunde hvor debatten ble opphetet blant publikum. Det var tydelig at dette var en tematikk som engasjerte flere av tilskuerne.

Del innhold