Marinade 2013

Marinade 2013

Marinade 2013 Maritime Bergen

 

Foto: Skipsrevyen

Foto: Skipsrevyen

Torsdag 17.januar.2013 var det duket for MARINADE 2013. Alle forventingene for arrangementet ble innfridd, og Marinade ble en real festkveld. Fra første stund ble det et skikkelig kick-off for det maritime Bergens videre satsing. Formiddagen startet med fem ulike foredragsholdere, etterfulgt av 26 ulike stands og opptil flere presentasjoner av ulike aktører. Kvelden ble avsluttet med en flott middag og god stemning.

 

 

Identitetsamlende
Med en klar oppfordring til forsamlingen oppfordret styreleder i Bergens Rederiforening, Hans Olav Lindal de enkelte til å ta budskapet til seg. Han refererte til hvor viktig det er at enkelte aktører i salen må engasjere seg i det som var Marinades hovedbudskap – at vi alle er sammen, og en del av en maritim klynge i maritime Bergen. Han vekket engasjement, og presenterte følgende potensielle samarbeidsområder:

– Samarbeid om kompetanseutvikling og kunnskapsdeling

– Samarbeid om rekruttering til næringen

– Samarbeid om synliggjøring og omdømmebygging

– Samarbeid om koordinert og felles opptreden ift offentlige myndigheter  

 
Han presenterte en felles maritim profil « Maritime Bergen» som nøye har blitt tenkt igjennom og utformet for å gjenspeile det felleskapet som finnes innenfor maritimt næringsliv i Bergen. Logoen skal gjenspeile den maritime klyngen som en fremoverlent næring, og slogan «The Industrial Shipping Capital» og visjonen «Together shaping the future» skal vise til en næring med identitet. Lindals foredrag ble avsluttet med at alle deltakerne samlet seg på scenen og viste dermed at de sto felles bak Lindals foredrag og ord.

 
Happy ship – singing ship
Haakon Vatle delte sine erfaringer fra tiden på Statsraad Lehmkuhl  og utstrålte entusiasme for den maritime klynge i Bergen.  Han bidro blant annet til at Marinaden fikk musikalske innslag, og ble en festdag med både faglig innhold, mingling og middag, utenom det vanlige.  Det var god stemning fra begynnelse til slutt, og et minneverdig øyeblikk når over 200 deltakere stemmer i høylytt shanty, kompagniert av shanty-spesialisten Haakon Vatle. Han delte egne erfaringer som sjømann og viste gjennom dette hvordan shanty sang bidrar til å skape samhold og fellesskap for et stort mannskap. Deltakerne stemte i med sine bærende stemmer og bidro til at stemningen løsnet opp og forble utrolig utover kvelden.

 
Verdiskapning
Miljøet kan med rette være stolte, og fakta ble godt belyst da Erik Jakobsen presenterte den rykende ferske Menon-rapporten.  Jakobsen fastslo med følgende resultater:

–  Næringen skaper store verdier og utgjør en betydelig sysselsetting langs kysten.

–  Nærmere 80 milliarder i omsetning, 27 milliarder i verdiskaping og med 21 000 sysselsatte inklusive Sjøforsvarets
    ansatte.

–  Maritim næring i Bergen er den nest største næringen i regionen etter olje og gassvirksomhet.

 Jakobsen understreket betydningen av næringen for verdiskaping i regionen. Verdiskapningen per sysselsatte i bergensregionen utgjorde hele 1.5 millioner kroner årlig, mens lønnskostnadene per ansatt beløp seg til 800.000 kroner.  Høy lønn gagner altså hele landet gjennom arbeidsgiveravgift og inntektsskatt til statskassen.  Han fokuserte også på den rollen rederiene har hatt som nav i det maritime miljøet, og den rollen rederiene fortsatt spiller med deres ledende kompetanse på drift og operasjon og kommersiell kontroll fra Bergen. 


Norges største flåte
Over 1000 skip kontrolleres fra Bergen – kunne det slås fast fra scenen. I tillegg til de over 500 norskregistrerte skipene (NIS/NOR), eier bergensrederiene over 530 utenlandskflaggede skip.

Veien videre
Sjøforsvaret er en betydelig maritim aktør i Bergensregionen med 3000 ansatte.  Disse ansatte utgjør en av Bergens største arbeidsplasser, og en betydelig andel av tilgjengelig maritim kompetanse i regionen. Det var derfor naturlig at Thomas Wedervang, Sjef for Sjøforsvarets skoler deltok i den oppsummerende debatten. 

I tillegg til Wedervang stilte også Lindal og Monica Mæland opp avslutningsvis til en oppsummerende samtale. Mæland uttrykte kommunens rolle som en tilrettelegger av rammevilkår for den maritime næringen i tiden fremover. Bergen kommune er en sentral aktør i arbeidet som skal gjøres videre.  

 
POP up og maritimt utstillingsvindu
Marinaden skulle vise hva det maritime Bergen har å by på. Fulgt av en fristende vaffellukt fra Sjømannskirken fikk forsamlingen mingle rundt blant en rekke ulike tilbydere av utstyr og tjenester som finnes i Bergensregionen, og utfordrende og varierte POP UPs. Fra scenen pop’et Design Region Bergen og Colours opp for å utfordre næringen til å tenke nytt. Gjennom dialog inviterte de forsamlingen til å se på hvordan strategisk design kan utgjøre en forskjell på bunnlinjen.

Med skinnende sløyfer viste Proactima, gjennom en praktisk øvelse, hvilke utfordringer som stilles ved å jobbe i team som lagspillere. Med bind for øynene ble 5 deltakere utfordret til å sette sammen et byggesett bestående av 4 rør, pakninger og 16 mutter og bolter på tid. Dette fremskaffet de personlige egenskapene blant deltakerne og illustrerte noen av de utfordringene som kan forekomme innenfor den maritime næringen med vekt på samarbeid.

Dette oppsummerte deler av budskapet innenfor identitetsbyggingen til den maritime klyngen. Den maritime klyngen og MARITIME BERGEN må sammen synliggjøre det mangfoldige maritime miljøet som en av verdens mest komplette maritime klynger med alt fra skipsindustri til utdanning og forskning. Budskapet ble forankret i MARITIME BERGEN profil.

 

Tekst: Camilla Borchgrevink og Hans Rognlien

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler