• 13. June 2019

Maritim forsikring – mer enn et økonomisk sikkerhetsnett

Maritim forsikring – mer enn et økonomisk sikkerhetsnett

Maritim forsikring – mer enn et økonomisk sikkerhetsnett 1024 899 Maritime Bergen

Maritime Bergen arrangerte frokostseminar i tett samarbeid med Gearbulk og Norwegian Hull Club om bord i Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, hvor nærmere 50 personer var påmeldt. Stuerten serverte god kaffe og frokost noe som satte rammen for god stemning og et informativt seminar.

Gearbulk og Norwegian Hull Club introdusere maritim forsikring ved å presentere et innblikk i maritim forsikring og hvorfor de mener maritim forsikring er mer enn et økonomisk sikkerhetsnett.

Sjur Gjerde, Administrerende Direktør i Gearbulk startet seminaret ved å presentere en skipseiers perspektiver på maritim forsikring. Sjur viste hvordan de analyserer bruken av maritim forsikring fra et «must have» til å innlemme det inn i det operasjonelle og daglige driften. Sjur presenterte også deres perspektiv på å være proaktiv i bruken av maritim forsikring og fordelene med å ha en tett dialog med assurandør, Norwegian Hull Club, i forbindelse med trening, analysering av date, risiko håndtering osv.

Ole Jørgen Eikanger, representerte Norwegian Hull Club, og presenterte energisk flere aspekter og fordeler med maritim forsikring. Ved å analysere dataene jobber de nå tett med kundene, proaktivt for å redusere risikoen for skade og «total loss». Anna Loiko presenterte hvordan Norwegian Hull Club bruker ny teknologi, VR Briller, som et verktøy for trening, men også vedlikehold.

Rainfall, leverandør av VR utstyr deltok med VR Briller hvor deltagerne fikk et innblikk i hvordan man kan benytte seg av ny teknologi for blant annet å redusere kost, men også i form av trening for å forhindre ulykker og skader.

Del innhold