Maritim likestilling strategi utvikles

Maritim likestilling strategi utvikles

Maritim likestilling strategi utvikles 1140 760 Maritime Bergen
Iselin Nybo Likestilling Strategi Maritime Næring

F.v. Synnøve Seglem, viseadm. dir. i Knutsen OAS Shipping og visepresident i Norges Rederiforbund, Krysta Alexa Singh, prosjektleder i Maritime Bergen, Iselin Nybø, næringsminister, Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen og Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen. Foto Sverre Meling jr., Maritimt Forum

Næringsminister Iselin Nybø inviterte de maritime aktører til innspillmøte i Haugesund om likestillingsstrategi for den maritime næringen. Daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen, presenterte tre konkrete tiltak for strategi arbeidet, som regjeringen skal jobbe med utover høsten. 

Etablere nytt fag «Norge og havet»

Det første forslaget Remøy-Vangen kom med var å innføre et nytt fag i grunnskolen.

Ett av våre forslag er at vi må begynne tidlig, allerede i grunnskolen. Maritime Bergen foreslår derfor å innføre et nytt fag, «Norge og havet», om vår historie, om vår nåtid og om fremtiden. Et fag hvor det legges opp til å invitere inn næringslivet og næringslivsledere, kvinnelige spesielt, men også flerkulturelle og mannlige rollemodeller som kan dele sine erfaringer. Et fag hvor målsetningen er å øke kunnskapen om havnæringene samtidig som man synliggjør og viser frem muligheten næringene representerer i form av spennende, kompetansekrevende og ikke minst høytlønnende jobber, sa Siv Remøy-Vangen.

Ta kvinnelige rekruterings prosjekter nasjonalt

Siden 2009 har Maritime Bergen jobbet med ulike initiativ rettet mot unge jenter, så fremt som kvinnelige studenter. Hensikten har vært å synliggjøre muligheten i maritim næring, samt introdusere de til ulike rollemodeller. De kvinnelige rekrutteringsprosjektene Maritime Bergen har utviklet, som har fått svært god tilbakemelding på, bør utvikles nasjonalt. Det kreves samarbeid med WISTA og støtte av Næringsdepartementet.

Prosjekt hvor unge kvinnelige elever og studenter får møte ressurskvinner og menn i maritim næringen – prosjekt som styrker kompetansen når de skal velge studieretning, samt gir de innsikt og muligheten til å etablere seg et nettverk. Noe som har vist seg å være svært så nyttig når man skal gå i gang med å søke jobb.

Utvikle et program for erfarende kvinner i næringen

Vårt nyeste prosjekt i støpeskjeen ledet av Krysta Alexa Singh, ny prosjektleder i Maritime Bergen, er rettet mot dyktige kvinnene som allerede er i næringen. Et forum eller mentorprogram hvor kvinner med leder ambisjoner kan dele erfaringer, utfordringer og muligheter – motivere og hjelpe hverandre.

Samtidig som vi jobber med rekrutering og kompetansebygging av det neste generasjonen, må vi sørge for at vi beholde og utvikle den høye kompetansen som allerede finnes i bransjen. Programmet vil dyrke frem og synliggjøre viktige rollemodellene til mange av de yngre jentene som skal velge sin vei, og hjelpe kvinner i bransjen til å nå topplederstillinger sier Singh.

 

Norges Rederiforbund var representert ved Vise-President Synnøve Seglem. WISTA, en organisasjon som jobber primært med dagens tema var representert ved President Siri Sundal Shield. Sjømannsorganisasjonene var også sterkt representert i tillegg til representant fra NHO Sjøfart, Sjøfartsdirektoratet og Høgskolen på Vestlandet. Maritim Karrieres Ambassadør Theodora Elise Høie kom også med en appell om å bedre betingelser linket til fødselspermisjon for kvinnelige sjøfolk.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler