Maritime Bergen Law Summer Program gjennomført for 3. gang

Maritime Bergen Law Summer Program gjennomført for 3. gang

Maritime Bergen Law Summer Program gjennomført for 3. gang 2560 1608 Maritime Bergen

Kullet 2022 i Maritime Bergen Law Summer Program, sammen med fakultetsledelsen ved juridisk fakultet, prosjektansvarlige Marie Holme Lidal (UiB), Bjørnar Borvik (UiB) og Even Storheim (Maritime Bergen). Foto: Kim E. Andreassen (UiB)

I samarbeid med Universitetet i Bergen ble Maritime Bergen Law Summer Program arrangert for 3. gang i august. Her har 35 snorske og internasjonale studenter fått komme tett på den maritime næringen i Bergensregionen. 

I løpet av tre hektiske uker har totalt 35 norske og utenlandske studenter fått lære om maritim rett og fått møte bedrifter fra hele bredden av den maritime klyngen i havbyen Bergen.

Gjennom programmet har studentene fått daglige forelesninger fra ledende forelesere, både fra akademia og næringslivet. Her har de blitt undervist i temaer som skipsbyggingskontrakter, havbruksrett, havvind og ansvar for tap, forsinkelser og skade.

Ønsket velkommen av ordføreren
På åpningsdagen av programmet ble studentene ønsket velkommen til Bergen i en offisiell mottagelse i Schøtstuene på Bryggen ved Ordfører i Bergen, Rune Bakervik.

– Dette er virkelig det vi vil med Bergen, at vi skal bevare våre internasjonale tradisjoner i nye kontekster. Studenter er den viktigste utviklingskilden, ved at studenter fra Bergen drar ut, og ikke minst at vi får hele verden til oss gjennom studenter, sier Bakervik.

Under velkomsttalen dro Bakervik frem Bergens lange maritime og internasjonale historie fra Olav Kyrre grunna byen i 1070 via hansatiden fra 1200-tallet. I tillegg pekte han på rettsbyen Bergen og nevnte Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, den første nasjonale loven i Norge.

Professor Ignacio H. Anchustegui skapte stort engasjement i auditoriet under sin forelesning om «Energi og klima i en maritim kontekst». Foto: Kim E. Andreassen (UiB)

Et godt samarbeid mellom akademia og næringsliv
Gjennom de tre ukene fikk studentene besøke og møte noen av de fremste bedriftene i den maritime klyngen i Bergen. Etter hver forelesning har studentene dratt på besøk til en bedrift som er relevant til det temaet det har blitt forelest om på formiddagen.

– Et av målene med dette programmet er å vise studentene hvordan faget deres spilles ut i det virkelige liv. Vi ønsker å gi studentene en god forståelse for den viktige rollen maritim rett spiller i ulike bedrifter i klyngen vår, sier prosjektleder i Maritime Bergen, Even Storheim

Studentene har fått møte et vidt spenn av bedrifter, alt i fra rederier, meglere, utstyrsleverandører, forsikring og offentlig forvaltning.

– Vi må rette en stor takk til medlemsbedriftene våre som raust og velvillig stiller opp for studentene. Dette er et flott eksempel på godt samarbeid mellom næringslivet og akademia, sier Storheim.

Studentene avsluttet programmet med et spennende besøk i beredskapsrommet til Norwegian Hull Club.
Foto: Norwegian Hull Club

Takk til våre samarbeidspartnere
Vi håper at flere av studentene har fått øynene opp for alle de spennende og varierte mulighetene som finnes for unge juss-talenter innenfor den maritime næringen. Nå venter en normal studiehverdag ved Universitetet i Bergen på studentene.

Vi gleder oss til å ønske et nytt kull velkommen til sommerprogrammet sommeren 2023.

Takk til våre strålende samarbeidspartnere og økonomiske bidragsytere!

Bergens Rederiforening | Bergen kommune | Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning | Universitetet i Bergen

Gjennom programmet har studentene fått møte:
Bergens Rederiforening
Wikborg Rein
Corvus Energy
Stödig Ship Management
Bergen kommune
NCE Maritime Clean Tech

Gard
Skuld
Bergen Sjøfartsmuseum
Fiskeridirektoratet
Sands
Equinor
Grieg Shipbrokers
Norwegian Hull Club
Bergen Havn
Thommesen
Storeblå Visningssenter
DNB
Grieg Star
BAHR

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler