Maritime Bergen utfordrer Sjøfartsdirektoratet

Maritime Bergen utfordrer Sjøfartsdirektoratet

Maritime Bergen utfordrer Sjøfartsdirektoratet 2560 2560 Maritime Bergen

Torsdag 18. januar var hele ledergruppen i Sjøfartsdirektoratet samlet i Bergen, og her ble de servert ris og ros, samt nye utfordringer som direktoratet ventes å måtte gi svar på for at maritim næring skal utvikle seg positivt i fremtiden. – Det er veldig kjekt at vi har en sjøfartsdirektør i Olav Akselsen som oppfordrer næringen til å utfordre ham selv og organisasjonen han leder, sier Harald Victor Hove, daglig leder i Maritime Bergen.

I tre timer ble Sjøfartsdirektoratet utfordret med både nye og gamle problemstillinger som berører næringen og hvor direktoratets regelverk kan eller bør endres. Blant dem som utfordret direktoratet var Terje Vedeler, adm. Dir. i Frydenbø Industrier. Han presenterte nye vedlikeholdskonsepter og ny teknologi som vil gi behov for endringer og kanskje et nytt regelverk for klassing i fremtiden.

Fra rederiet Misje og short sea-gruppen i Norges Rederiforbund stilte adm. Dir. Nils Magne Fjereide. Også fra rederiene satt rosen til Sjøfartsdirektoratet løst. -Vi merker at det har vært en endring, og at vi nå får raskere oppfølging fra dere til en mer konkurransedyktig prising av tjenestene, slo Fjereide fast. Han understreket likevel at det var et stykke igjen å gå før man hadde like konkurransedyktig prising av tjenestene som andre flaggstater kunne tilby. – Flere flagger hjem skip, og en del vurderer det, men så var det dette med langsiktighet og forutsigbarhet i rammevilkårene da, understreket Fjereide. Sjøfartsdirektøren tok utfordringen på strak arm og ba alle rederier som lurer på om de skal flagge hjem skip ta kontakt så skulle direktoratet hjelpe til med å få frem regnestykket på hvordan dette ville slå ut for dem før de tok en endelig avgjørelse. Maritime Bergen vil i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet følge opp denne utfordringen med et felles infomøte i løpet av året.

Klassing av nye havgående konstruksjoner ble problematisert som et økende utfordring for havbruksnæringen da flere større installasjoner langs norskekysten ikke passer fullt ut inn i dagens klasseregime. – Hvordan skal man finansierer havgående merder til en 1 mrd. kroner når installasjonene din ikke kan belånes fullt ut når ingen egentlig har et regelverk for denne typen nye, havgående installasjoner, spurte partner Lars Selmar Alsaker i Stenstrup Stordrange (SANDS).

Tor Østervold fra ECOSubsea takket direktoratet for 13 års innsats for å få på plass regelverk for håndtering av ballastvann, men ba dem flytte fokuset over på neste utfordring for havet fremover; spredning av fremmed arter og organismer gjennom begroing. – Dette er den største miljøtrusselen etter CO2-utslippene våre, og med global oppvarming øker temperaturen i havene våre slik at arter som introduseres via uvaskede skrog verden rundt får bedre sjanse til å overleve og dermed utfordre eksisterende arter, forklarte Østervold. Hans selskap har i neste 10 år jobbet med løsninger som kan håndtere trusselen fra skip med begrodde skrog, og etterlyser regelverk som gjør det mulig å avvise skip som frakter med seg blindpassasjerer inn i norske farvann. – Hvert skip frakte ri snitt 600 000 organismer på skroget sitt og dette er en alvorlig trussel mot våre lokale arter. Vi ønsker ikke en ny kongekrabbespredning i våre farvann, og her bør direktoratet nå stille krav til skrogvask og krav om lukket system for håndtering av det man vasker av skrogene i norske havner, utfordret Østervold. Utfordringen blir blant annet fulgt opp med et eget møte med miljøgruppen i Sjøfartsdirektoratet for nærmere gjennomgang av dette temaet.

-Vi satte pris på de tilbakemeldinger vi fikk, både ris og ros. Mitt ønske med dette møtet var at ledergruppen fikk møte representanter fra den maritime næringen med meninger om Sjøfartsdirektoratet, og som kunne løfte særlige områder hvor direktoratet kan forbedre seg eller om det var særlige rammevilkår som oppfattes å være hindringer for utvikling av maritim næring. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger som vi tar med oss i vårt videre arbeid, sier Olav Akselsen etter møtet i Bergen.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler