Maritime Hybrid & Electric Conference

Maritime Hybrid & Electric Conference

Maritime Hybrid & Electric Conference 648 595 Maritime Bergen

Den 4. og 5. september ble konferansen Maritime Hybrid & Electric Conference holdt på Scandic City Bergen av Riviera. Arrangementets agenda var: Achieving significant reductions in fuel consumption, maintenance costs and emission.  Med nesten 90 deltakende bedrifter fra verden over i tillegg til spennende foredrag, var det interessante minglemuligheter i kaffepausene.

Den maritime industrien er under hyppig utvikling mot mer miljøvennlig drift. Nye forskrifter for å redusere utslipp blir innført, og ny teknologi utarbeides stadig for å oppnå en grønnere maritim næring. På Maritime Hybrid & Electric Conference ble de nyeste innovasjonene innen hybrid og elektrisk teknologi diskutert, samt hvordan de kan bidra til vesentlig reduksjon i bunkersfobruk, vedlikeholdskost og utslipp.

Does regulations drive technology, or does regulations adjust to the technologies which are available in the market?

Sveinung Oftedal, faglig direktør i Klima- og miljødepartementet, mener at det ikke er en definitiv driver, men at teknologi og forskrifter påvirker hverandre. Oftedal jobber også med IMO (International Maritime Organization), og uttalte at han merker kraftigere momentum for miljøvennlige løsninger blant medlemsstatene i IMO nå enn for noen år siden. Dette henger nok sammen med at klimaendringene stadig tas mer seriøst.

Vår egen daglige leder, Siv Remøy-Vangen, holdt foredraget ”How can ship owners react to a new regulatory framework?”. Her ble det uttalt at det finnes ledere og følgere – vinnere og tapere. Dersom en bedrift ikke holder tritt med nye forskrifter, utkonkurrerer den seg selv rett og slett fra markedet.

Da bilindustrien i USA ble påført nye forskriftsmessige rammevilkår ansatte de amerikanske bilprodusentene 3000 nye advokater. De japanske ansatte 3000 nye ingeniører.

Ved å trekke en parallell til bilindustrien i USA, illustrerte Vangen betydningen av å legge fokus på rett sted og å jobbe med markedsendringene, ikke mot dem.

Andrea Aarseth Langli, daglig leder i Maritime Battery Forum, presenterte data, trender og utvikling av batteribruk på skip. Elektrisk kraft brukes i økende grad, spesielt i short sea shipping. Selv om økningen eksisterer, er det fortsatt en marginal del av den totale flåten som benytter seg av elkraft, enten komplett eller i hybrid-versjoner. Det er med andre ord fortsatt et stort urørt potensiale. Foredrag av blant annet Geir Bjørkeli, CEO i Corvus Energy (som hadde åpning av sin splitter nye batterifabrikk i Bergen 5. september), og Michael Deutmeyer, daglig leder i EAS Batteries, uttrykte  imidlertid at teknologien eksisterer og er under konstant utvikling. Kanskje vil elkraft bli implementert mer i nybygg, og bli mer utbredt etterhvert som verdensflåten fornyes.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler