Millioner i støtte til maritim, digital kompetanse

Millioner i støtte til maritim, digital kompetanse

Millioner i støtte til maritim, digital kompetanse 1200 480 Maritime Bergen

Regjeringen lyser ut ut inntil 13, 5 millioner i støtte til digital kompetanse i maritime utdanningsløp. Teknologiutvikling og digitalisering i maritim næring er vesentlig for det grønne skiftet, og setter nye krav til sjøfolks kompetanse. Kompetansebygging ligger sentralt i Maritime Bergens visjon, og digitalisering er et av organisasjonens fokusområder. Derfor er det gledelig å se at regjeringen investerer i nettopp dette.

Regjeringens oppdaterte havstrategi, Blå muligheter, belyser betydningen teknologiutvikling og digitalisering har for en mer effektiv og miljøvennlig maritim næring. Disse punktene fører imidlertid til nye kompetansebehov i næringen. Tilrettelegging for riktig kompetanse er derfor et sentralt tiltak i strategien. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) uttrykket behovet for grønn innovasjon og digital kompetanse i maritim næring da han sa:

Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet, samtidig som det kan sikre arbeidsplasser fra nord til sør langs hele kysten

Behovet for ny kompetanse i maritim næring ble også understreket av Maritime Bergens daglige leder, Siv Remøy-Vangen, i en kommentar til statsbudsjettet 2020:

«Digitalisering er nå i ferd med å forandre hvordan skipsfarten drives og utvikles, og har store konsekvenser for sjøfolk. Vi tolker signalene fra regjeringen dithen at man ønsker å satse på et digitaliseringsprosjekt i maritim utdanning» 

Det kan se ut til at Remøy-Vangen tolket signalene rett, da direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyrere utdanning lyser ut nok 13,5 mill. til digitaliseringsprosjekt i marine, maritime og petroleumsrelaterte utdanningsløp. For å sørge for at digitaliseringsprosjektene henger i tråd med arbeidslivets fremtidige behov, mener regjeringen at et tett samarbeid med det aktuelle næringslivet er nødvendig allerede fra startfasene av søknadsprosessen. Søkerinstitusjoner kan være fagskoler, universiteter og høyskoler.

Full artikkel kan leses på skipsrevyen.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler