Maritimt møte med Hordalandsbenken

Maritimt møte med Hordalandsbenken

Maritimt møte med Hordalandsbenken Maritime Bergen

[ingress]Maritimt Forum Bergensregionen oppdaterte om nettolønn og sjøtransport på det årlige møte med Hordalandsbenken på Stortinget.[/ingress]

For Maritimt Forum Bergensregionen er tett myndighetskontakt på vegne av næringen en sentral oppgave.  22 januar 2013 ble Hordalandsbenken på Stortinget oppdatert på betydningen av den regionale næringen, og regionens maritime verdiskapning, som i 2011 oversteg 27 milliarder kroner. Dette bidrar til statskassen.

Organisasjonene Maritim Forum, Norges Rederiforbund, Det Norske Sjømannsforbundet, Norsk Sjøoffiserforbund, NHO Sjøfart og Fraktefartøyenes Rederiforening var alle tilstede på møtet og løftet nettolønnsordningen og sjøtransport.

Nettolønnsordningen er viktig for den maritime næringen

For Norges eneste globale kompetansenæringen er det viktig å sikre nok og riktig kompetanse. 3 av 7 bedriftsledere har i en Fafo-rapport understreket at erfaringsbasert kompetanse fra sjøen er avgjørende for innovasjon i bedriften. De er avhengig av å kunne rekruttere sjøfolk til land. Den norske sjømannen går i land i Norge. Nettolønnsordningen er viktig for maritim næring for å sikre at vi har en grunnstamme  av norske sjøfolk. maritim kompetanse. De maritime organisasjonene – fra arbeidstaker – til arbeidsgiversiden er enige vektla følgende punkt for Hordalandsbenken:

Nettolønn

1) Det må det sikres stabilitet og forutsigbarhet for satsing på norsk maritim kompetanse – derfor må nettolønnsordningen lovfestes.

2) Nettolønnsordningen må gjøres konkurransedyktig – taket for refusjon i den nåværende ordningen for NOR-skip må fjernes.

3) Det må sikres bredere rekruttering av norske sjøfolk – nettolønnsordningen må også gjelde for NIS-skip.

Den maritime næringen trenger også sjøfolk som går i land i Norge for å sikre maritim kompetanse og utvikling i fremtiden.

Bybane til sjøsMens vi venter på Sotrabroen..
Maritimt Forum benyttet det årlige Stortingsmøte til å snakke opp sjøtransporten.  Bybane til sjøs ble lansert for politikerne. Lanseringen og forslaget vekket stor interesse blant politikere. En Bybane til sjøs har potensiale til å løse noen trafikkutfordringene i Bergen i nær fremtid. Regularitet og park & ride er avgjørende suksessfaktor for denne muligheten til å utnytte sjøveiene, og kan også bli et svært miljøeffektivt alternativ ved å benytte moderne teknologi og utslippsreduserende fremdriftssystemer.

 

 

 

 

Tekst: Hans Rognlien

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler