Maritimt møte med statssekretær Sagebakken

Maritimt møte med statssekretær Sagebakken

Maritimt møte med statssekretær Sagebakken 2560 1920 Maritime Bergen

Fredag 19. januar møttes statssekretær for fiskeri- og havdepartementet, Even Tronstad Sagebakken (Ap) og et knippe av Maritime Bergen sine medlemsbedrifter for et maritimt rundebordsmøte i lokalene til Norwegian Hull Club i Solheimsviken. På agendaen sto temaene rekruttering, grønn omstilling og rammebetingelser for den maritime næringen.

Maritime Bergens leder Sigvald Sveinbjørnsson innledet møtet, og trakk frem både de pågående forhandlingene om klimapartnerskapet med regjeringen, behovet for rekruttering og viktigheten av samarbeid på tvers i næringen. Statssekretær Sagebakken fikk deretter en introduksjon fra alle bedriftene som var til stede. Som tidligere ordfører i kystkommunen Lindesnes, var ikke Sagebakken helt fremmed for problematikk tilknyttet den maritime næringen. Blant bedriftene var både rederier, teknologiprodusenter, bank og høyere utdanning representert. I rundebordsmøtet var gjennomgående budskap fra innleggene behovet for rekruttering, tilgang på kompetanse, ønsker om konkurransedyktige rammebetingelser, og bedre vilkår for å kunne gjennomføre en grønn omstilling.

Tilrettelegging for en grønn omstilling
Elisabeth Drægebø, Business Development Leader i DNV og styreleder i Maritime Bergen kom med en tydelig oppfordring til regjeringen om å benytte handlingsrommet i EØS- reglene, og legge bedre til rette for «grønne korridorer». Drægebø trakk også frem at næringen er avhengige av fleksibilitet på drivstoff og viste til at verdensflåten ville ha krevd 40% av all fornybar energi i verden for å gå over til 100% ammoniakk (NH3). Tilgang på landstrøm ble også trukket fram, og leder i Plug, Maria Bos etterlyste en mer effektiv utnyttelse av landstrøm og pekte blant annet på ubrukt kapasitet hos cruise som ligger tilgjengelig i vinterhalvåret.

Rekruttering som prioritet
Det sårt tiltrengte behovet for rekruttering til næringen ble trukket frem av samtlige bedrifter. Odfjells CEO Harald Fotland pekte blant annet på hvordan lønnstaket på nettolønnsordningen påvirker mulighetene til å ansette norske offiserer. Å sikre relevant kompetanse er essensielt for å muliggjøre en grønn omstilling – og for å sikre Bergens globale maritime posisjon. Samtlige bedrifter var tydelig på at det vil bli større rift om de unge sjøfolkene og studentene i årene som kommer. Det var klare oppfordringer til regjeringen om å styrke finansieringen til maritim utdanning, både på grunnskole- og videregåendenivå og i høyere utdanning.

Omvisning i Norwegian Hull Club sitt situasjonsrom
Møtet avsluttet med en omvisning i situasjonsrommet til Norwegian Hull Club. Statssekretær Sagebakken og bedriftsrepresentantene fikk en innføring i historien til et av verdens største sjøforsikringsselskaper. Presentasjonen i situasjonsrommet ga et godt innblikk i hvordan Norwegian Hull Club følger den norske handelsflåten globalt fra «Skipet» i Bergen.

Situasjonsrommet til Norwegian Hull Club.

 

Tekst og foto: Maren Kristine Grønnerød

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler