Med Sør-Afrika på det maritime Bergenskartet

Med Sør-Afrika på det maritime Bergenskartet

Med Sør-Afrika på det maritime Bergenskartet Maritime Bergen

15 delegater fra ulike maritime organisasjoner fra Sør-Afrika besøkte nylig Maritimt Forum Bergensregionen. Målet var å styrke Sør-Afrika sin posisjon innen den maritime sektor.

I slutten av oktober bildevar en Sør-Afrikansk delegasjon på Norgesturne arrangert av Innovasjon Norge. Byene de besøkte var Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim. Alt på en uke.

Innovasjon Norge la opp til et omfattende program som inneholdt bedriftsbesøk, omvisninger på industriparker og ikke minst utdanningsinstitusjoner. Delegasjonen bestod hovedsakelig av personer fra maritime statlige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Ønsker å styrke sin posisjon innen maritim sektor
Sør-Afrika ønsker å styrke sin posisjon innen maritim sektor. Dette var hovedgrunnen for Norgesturneen. Delegasjonen ønsker nye samarbeidsmuligheter, og ikke minst se hvordan de kan lære av Norge som sterk maritim aktør.

I følge Innovasjon Norge er besøket en konkret oppfølging av bilateral konsultasjoner mellom Sør-Afrika og Norge. Fra det Sør-Afrikanske perspektivet var hensikten blant annet å erfare mer om opplæringstilbudet, og hvordan de kan utvikle relevante tilbud for å bidra til å redusere arbeidsledigheten i landet.

Imponert over den maritime klyngen i Bergen
Sabantu Tilayi fra South African Maritime Authority (søsterorganisasjonen til det norske Kystverket) slår fast at de har mye å lære, men at han også ser muligheter for konkret samarbeidsområder som det vil være nyttig å utforske videre. Han er imponert over Bergen sin maritime klynge og vil gjerne bli enda mer kjent med miljøet neste gang han kommer. Han er særlig interessert i å se på fagutdanning og muligheter for å samarbeid med norske rederi med tanke på blant annet kadettutdanning.

Maritim innovasjon på tvers av landegrenser
Koordinator for delegasjonsbesøket, Siw Heggedal Longvastøl, direktør Innovasjon Norge Sør-Afrika, fortalte i etterkant av Bergensbesøket at, -Vi har forsøkt å legge opp denne studieturen slik at våre sør-afrikanske partnere skal både få bedre kjennskap til ulike opplæringstilbud, men ikke minst for at de skal få innsikt i de viktigeste maritime klyngene, og forstå samspillet i disse klyngene, og hvordan dette fører til økt innovasjon både innen produkt, forretningsmodeller og tjenester, i tillegg til mer relevant forskning og utdanningstilbud i tråd med det næringen trenger.

Videre sier hun at Innovasjon Norge allerede nå ser at dette absolutt er relevant, og at det er flere områder de kan utvikle samarbeid med norske aktører på. -Dette vil også kunne bety kjøp av norske tjenester og utstyr, i tillegg til institusjonelt samarbeid med gjensidig overføring av kompetanse, sier Longvastøl.

Og vi håper Sør-Afrika kommer tilbake og ønsker å knytte et maritimt Bergenssamarbeid. Er din bedrift interessert i samarbeid med gruppen fra Sør-Afrika? Ta kontakt og vi bistår med dialogen.

Skrevet av Henriette Munthe-Kaas

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler