Medvind inn i valgkampen

Medvind inn i valgkampen

Medvind inn i valgkampen 1253 640 Maritime Bergen

Tradisjon tro inviterte Maritime Bergen og Bergens Rederiforening toppkandidatene fra Vestland til maritim valgdebatt i forkant av årets stortingsvalg. Under Det Store Sjøslaget fikk deltakerne vite mer om hva de ulike partiene mente om saker som er viktig for den maritime klyngen. 

Viktig for både næringen og politikerne

Tirsdag 10. august arrangerte Maritime Bergen og Bergens Rederiforening Det Store Sjøslaget – denne gangen på Grand Hotell Terminus. Toppkandidater fra alle de store partiene var representert i panelet. Hensikten med debatten var å gi medlemmene i den maritime klyngen en bedre oversikt over hvor de ulike partiene står i saker som omhandler den maritime næringen i forkant av årets stortingsvalg.

Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen ledet paneldebatten sammen med daglig leder i Bergens Rederiforening, Trygve C. Nøkleby.

Det er svært viktig for oss som er i næringen å vite hva alle partiene mener om saker som handler om maritim næring og eksport, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Remøy-Vangen, som ledet debatten sammen med daglig leder i Bergens Rederiforening Trygve Nøkleby, trekker frem at slike arrangementer ikke bare er nyttig for næringen, men også svært nyttig for politikerne.

Den maritime næringen står for den stor del av verdiskapingen på Vestlandet. Derfor er det viktig at politikerne får gode innspill og tilbakemeldinger fra oss som de kan ta med seg tilbake til Stortinget, fortsetter Remøy-Vangen.

Ønsker tydelige tilbakemeldinger fra næringen

Underveis i debatten kom det tydelig frem at samtlige politikere ønsket en enda tettere dialog med den maritime klyngen på Vestlandet. Flere av politikerne oppfordret bedriftene i salen til å invitere dem på besøk.

For oss politikere er det viktig å få tydelige tilbakemeldinger fra næringen om hva de selv ønsker av oss politikere. Næringen vet bedre enn noen andre hva slags utfordringer de har og hva slags rammebetingelser de trenger, sa Ove Trellevik fra Høyre.

Trellevik skrøt blant annet av Odfjell og trakk dem frem som et godt eksempel på en aktør som har vært tydelig på hva som har vært deres utfordringer og hva de har trengt fra det offentlige for å ivareta en god drift under pandemien.

Bred enighet i viktige saker

Mot slutten av debatten ble politikerne utfordret til å svare ja eller nei på spørsmål om blant annet EØS-avtalen og nettolønnsordningen. På spørsmålet om nettolønnsordningen bør videreføres eller styrkes svarte samtlige partier «ja».

Politikerne i panelet var alle enige om at nettolønnsordningen bør videreføres eller styrkes. Fra venstre i bildet: Arild Heimstad (Mdg), Joel Ystebø (Krf), Ove Trellevik (H), Mikkel Gruner (SV), Helge Andre Njåstad (Frp), Nils Bjørke (Sp), Ane Breivik (V), Inge Abrahamsen (R) og Marte Mjøs Persen (Ap).

Det var også bred enighet blant partiene om EØS-avtalen. Bortsett fra Rødt, som sa nei og Senterpartiet som sa «tja», var alle partiene enige om at EØS-avtalen bør videreføres i sin nåværende form.

Partiene var også skjønt enige om at Norge bør utfordre mulighetsrommet for offentlige anskaffelser i EØS-avtalen. Førstekandidat for Hordaland Arbeiderparti, Marte Mjøs Persen trakk blant annet frem viktigheten av at EØS-regelverket ikke må svekke konkurranseevnen til norske verft i offentlige anskaffelser.

Testet politikernes maritime kunnskap

Underveis i debatten ble både politikerne på scenen og deltakerne i salen utfordret på hvor godt de kjente til den maritime næringen på Vestlandet. Her fikk politikerne konkurrere mot næringslivet i salen i en maritim kahoot. Flere av politikeren viste at de hadde god innsikt i den maritime næringen.

Jeg var til tider veldig imponert over kunnskapsnivået til politikerne, sier Remøy-Vangen.

Vind i seilene før valgkampen

Det Store Sjøslaget har definitivt gitt politikerne fra Vestland god vind i seilene og medvind inn i valgkampen som offisielt starter med partilederdebatten under Arendalsuka, mandag 16. august.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler