Meir gods over på sjø

Meir gods over på sjø

Meir gods over på sjø Maritime Bergen

Det er Toll- og Avgiftsdirektoratet som foreslår endringa, som vil gjere det lovleg for Fjord Line og andre aktørar å frakte vogntog mellom Bergen og Stavanger. I dag har ein berre lov til å frakte trafikk som skal til utlandet på desse fergene.

Næringsforeiningane i Bergen, Stavanger, Haugesund og Stord, og dei maritime fora i Bergen, Haugalandet og Sunhordland og Stavanger har gått saman om å lage eit høyringssvar.

Dei er samstemte i sitt ønskje om å flytte meir godstrafikk vekk frå vegen og over på sjø, og støtter derfor den foreslåtte endringa.

Forskriftsendringa vil gjere E39 til ein mindre trafikkfarleg veg, forureininga i transportsektoren vil gå ned og Fjord Line kan utnytte ledig kapasitet på sine ferjer, skriv næringsforeiningane i høyringssvaret.

Sidan ferjene allereie trafikkerer strekninga med ledig kapasitet – og går på flytande naturgass (LNG) – vil ei slik omlegging bety at CO2-utsleppa vert redusert med 75 %, medan 95 % av NOx-utsleppa forsvinn. Dette er med andre ord eit enkelt grep, med stor klimagevinst.

Alle dokument i høyringa ligg tilgjengeleg på Tollvesenet sine nettsider

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler