Mer gods fraktet på sjøen: – Museskritt i riktig retning

Mer gods fraktet på sjøen: – Museskritt i riktig retning

Mer gods fraktet på sjøen: – Museskritt i riktig retning 420 290 Maritime Bergen

Antall tonn gods lastet og losset i norske havner økte med 2,2 prosent fra 2017 til 2018. De siste fem årene har godsmengden over havnene økt med 7,5 prosent, viser tall fra SSB.

I alt ble noe over 215 millioner tonn gods lastet og losset i norske havner i 2018. Rundt to tredeler av godset var på vei til eller fra en utenlandsk havn, mens en tredel ble fraktet innenriks i Norge eller til/fra norsk kontinentalsokkel, viser statistikken godstransport på kysten.

– Leses tallene i sammenheng med uttalte målsetninger fra Storting og regjering om å flytte mer gods fra vei til mer miljøvennlig skipstransport, er det museskritt i riktig retning, sier Petter Haraldsen Haugland, næringspolitisk rådgiver i Maritime Bergen og legger til at det for omsetning og arbeidsplasser er positivt med økt aktivitet.

De siste fem årene har utenlandsvolumet av gods over norske havner økt med nærmere 15 prosent. Innenriksvolumet har derimot vært tilnærmet uendret.

Mest tørrbulk over norske havner

Nærmere 49 prosent av godset som ble lastet og losset i norske havner i 2018 ble fraktet som tørrbulk, mens 40 prosent av godset ble fraktet som våtbulk. Av dette utgjorde utskiping av våtbulk og tørrbulk til utenlandske havner, i hovedsak råolje, petroleumsprodukter, malm og mineralråstoffer, mer enn halvparten av volumet.

Annet stykkgods utgjorde 7 prosent av det samlede godset over norske havner i 2018. Gods fraktet i containere eller på mobile fraktenheter utgjorde kun henholdsvis 3 prosent og 1,5 prosent av godset som ble lastet og losset i norske havner.

Bergen og Omland størst

Havneanleggene i Bergen og Omland sto alene for mer enn 20 prosent av den samlede godsmengden i 2018, hovedsakelig som følge av lasting av råolje og petroleumsprodukter til utlandet.

Til sammenligning bidro utskiping av malm til at Narvik sto for like under 10 prosent av den samlede lastingen og lossingen i 2018. Deretter fulgte havneanleggene som rapporterer under Porsgrunn, Haugesund og Tønsberg med rundt 5 prosent av godsmengden over norske havner hver.

 

Kilde: Vidar Lund, Liv Torunn Pettersen, SSB 30.07.2019.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler