Mer transport til sjøs

Mer transport til sjøs

Mer transport til sjøs Maritime Bergen

Regjeringen vil innføre tilskuddsordninger til rederier og havner for å øke godstransport til sjøs. Til tross for positive tiltak, gjenstår fortsatt flere utfordringer.

I den nye nærskipsfartsstrategien «Mer gods på sjø» går regjeringen inn for en tilskuddsordning til rederier. Målet er å stimulere til etablering av nye godsruter eller fornying av eksisterende. Også havner skal få tilskudd til investeringer for å bli mer effektive.

Rederiforbundet er positive til utviklingen.

-Tiltakene i Regjeringens næringsskipsfartsstrategi er et viktig sted i riktig retning for å flytte gods fra land til sjø, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Henriksen hevder likevel at det fortsatt eksisterer utfordringer for nærskipsfart.  Særlig utformingen av regelverk og avgifts- og gebyrpolitikken er et problem.

-Sjøtransport har nærmere 30 ulike gebyrer og avgifter å forholde seg til, mens veitransport har åtte og jernbanetransport har kun tre, påpeker han.

Også Høyre er enige i at avgifter og gebyr for sjøtransport må ned.

-I vår transportplan har vi forpliktet oss på at vi vil redusere de norske havne- og farvannsavgifter hvis det kan få mer gods over fra land til sjø, sier Høyres medlem av Stortingets transportkomité, Ingjerd Schou.

Les hele strategien ”Mer gods på sjø”

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler