Miljø i fokus

Miljø i fokus

Miljø i fokus Maritime Bergen

Maritim næring har visjoner for sitt miljøarbeid. Nær 8 av 10 maritime bedrifter i regionen har satt i gang eller planlegger å innføre miljøtiltak for sin bedrift, viser en fersk undersøkelse fra Maritimt Forum.

Det hersker liten tvil om at det allerede foregår mye spennende på miljøsiden i maritim næring. Dette kom også fram da Maritimt Forum arrangerte miljømøte for sine medlemsbedrifter i Bergensregionen. Det er likevel stort potensiale for maritime bedrifter å utnytte mulighetene videre. Bruke forskningsmiljø og benytte incentivordningene som finnes. Med seg på laget hadde Maritimt Forum fått  Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd som medarrangører.

På møtet ble det presentert en del eksempler på bedrifter som har iverksatt suksessfulle tiltak, både på egenhånd og med støtte fra ulike offentlige støtteordninger.

Miljø som konkurransefortrinn

Som nettverksorganisasjon jobber Maritimt Forum for å styrke maritim klynge. Organisasjonen ønsker å konkretisere mulighetene for bedriftene å forbedre sine miljøpresentasjoner. Et bilde av mulighetene var også mye av budskapet til Susanne Rislå Andersen – Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, og i lanseringen av den ferske rapporten presenterte hun miljøtiltak vi allerede ser i næringen.

Fra ord til handling – er det mulig? Stein Malkenes – seniorkonsulent i Emisoft, presenterte hvordan bedrifter i den maritime klyngen kan gå fra strategier til handling. Hvordan avdekke gap og hvordan kan man gjennomføre tiltak for å lukke disse gapene.

Det er stort potensiale for økt samarbeid. Det er stadig enklere å delta i nettverk for å få synergierfaringer rundt miljøutvikling. Hege Økland er prosjektleder i Maritime Clean Tech West – som nylig fikk arenastatus. Et praktisk eksempel på nytteverdien av å inngå samarbeid med andre bedrifter for å få i gang gode og utviklende miljøprosjekter.

Utvikling krever nytenking. Det krever forskning og midler. Atle Marcussen fra Norges Forskningsrådet leder forsamlingen gjennom mulighetene til Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I det Norsk Forskningsråds reviderte MAROFF-program, kunne Sigurd Falck og Kjell Røang vise hvordan fokuset i Maritim21 nå er blitt intregrerte satsingsområder. KYMA er en bedrift som har benyttet incentivordningene som finnes. Sjur Clemetsen var tilstede og presenterte hvordan Skattefunn hadde utviklet deres software sin illustrerer skips forbruk og energieffektivitet. Sigbjørn Huun avrundet med de mange mulighetene som også ligger i Innovasjon Norge.

Suksess

Møtet gav aktører i bransjen et bedre utgangspunkt for sin videre miljøsatsing, da man fikk klarlagt og illustrert hvordan bedrifter kan ta i bruk ekstern kompetanse og ikke minst søke seg inn på ulike støtteordninger som kan senke terskelen for å satse på miljøsiden.

Presentasjonene vil snart bli gjort tilgjengelig på nettstedet

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler