• 22. February 2019

Mind the Gap – seminar med Raftostiftelsen

Mind the Gap – seminar med Raftostiftelsen

Mind the Gap – seminar med Raftostiftelsen 1024 768 Maritime Bergen

Torsdag avholdt Maritime Bergen og Raftostiftelsen mfl. et informativt og interessant seminar om menneskerettigheter i den maritime industrien.

Shipping er en global industri preget av en rekke utfordringer – fra klimaendringer til økt konkurranse og fallende marginer. Men samtidig byr den maritime industrien på et stort potensiale når det gjelder inovasjon og bærekraftige løsninger – men hvor passer menneskerettighetene inn? Det er nettopp denne problemstillingen Mind the Gap Tour tar opp ved å legge ut på en turne gjennom Norges største byer, for å øke bevisstheten rundt menneskerettighetsrisikoer og ansvaret maritime selskaper basert i Norge har.

Torsdag 21. februar var det Bergen sin tur. Seminaret, som fant sted på Grand Selskapslokaler, la opp til gode diskusjoner hvor menneskerettighetene ble satt på agendaen.

Konferansier Cathrine Bloch Veiberg fra Danish Institute for Human Rights.

På programmet stod en velkomst av Jostein Kobbeltveit fra Raftostiftelsen og Øystein Meland fra Bergens Rederiforening. Første del av seminaret tok for seg bærekraft i den maritime sektoren, og FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter presentert ved Frances House fra IHRB, samt også OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter presentert av Cathrine Bloch Veiberg fra Danish Institute for Human Rights.

Etter en kort kaffepause var det klart for andre del av seminaret, hvor Allan Lerberg Jørgensen fra Maersk og Sigrid Brynestad fra GIEK kunne fortelle om menneskerettighets utfordringer i den maritime industrien i praksis. Hvilke riskoer finnes i industrien og hva blir gjort for å unngå et høyt riskonivå?

Arrangementet var et samarbeid mellom Maritime Bergen, Raftostiftelsen, WISTA Norway, YoungShip Bergen, The Danish Institute for Human Rights, Nor-Shipping, Maritimt Forum og Institute for Human Rights and Business.

Del innhold