Næringen utdanner selv fremtidens ansatte

Næringen utdanner selv fremtidens ansatte

Næringen utdanner selv fremtidens ansatte 1685 1123 Maritime Bergen

I vår viste tall fra Samordna opptak at søkertallet til videregående utdanning innen maritime fag var gått opp med 4,5 prosent i forhold til fjoråret. Nå er det også enda flere jenter enn før som ser på det maritime som en yrkesfremtid. Dette er noe som lover godt for fortsatt tilfang til, og økt mangfold i Norges nest største næring.

Maritime Bergen skrev tidligere om nyfunnet tro på maritim næring blant ungdom da det var økning i søkertallet til maritime fag. Nå, et halvt år etterpå, informerer Norsk Industri om at det for fjerde år på rad er vekst av jenter som søker seg inn på Teknikk og Industriell Produksjon (TIP). Dette utgjør en vekst på 62 prosent flere jenter på fire år. Norsk Industri mener at en av grunnene til økningen av kvinnelig søkertall er fokuset de har hatt på å presentere industrien gjennom sosiale medier.

Et av Maritime Bergen sine trofaste medlem har tilbudt hundrevis av ungdom nødvendig opplæring og praksis opp gjennom årene, og en hovedvekt av lærlingene kommer fra programfaget Teknikk og Industriell produksjon.

Nå har også jentene fått øynene opp for at dette er spennende utdanning, og vi er veldig glade for at nesten halvparten av lærlingene vi tar inn er jenter, sier Anne F. Isachsen, HR-direktør i Framo.

Utdanning av fremtidens ansatte
Framo ønsker å bidra til at ungdom kommer ut med et fagbrev i andre enden etter to år på yrkesrettet videregående. For Framo er lærlingeordningen en rekrutteringsarena for fremtiden. Selv i nedgangstider har dette vært en viktig investering for pumpeleverandøren.

Et målrettet opplæringsprogram er nøkkelen til at Framo-lærlingene holder et høyt nivå. Fagarbeidere har vært viktig for vår suksess. For å opprettholde et høyt faglig nivå på våre fagarbeidere, ønsker vi å forme disse selv ved hjelp av et bredt og grundig opplæringsprogram, sier Isachsen.

Foto: Framo

Vi ønsker å få lærlingene raskt opp på et nivå som holder kvaliteten som kreves i produksjonen. I Framo har vi derfor egne opplæringsceller hvor de får ulike oppgaver for å øve seg på ferdigheter. Her kan vi kvalitetssikre at lærlingenes arbeid holder høy nok kvalitet. Det er også egne fagansvarlige som følger lærlingene opp gjennom hele læretiden, og som både støtter og veileder ungdommene gjennom løpet så de lærer det de skal, sier Isachsen.

Framo motiverer også ungdommene til å ta påbygg. Ingeniører med fagbrev i bunn er ettertraktet, og en viktig rekrutteringsvei for Framo.

Et av Maritime Bergens hovedsatsingsområder gjennom flere år har vært nettopp det å få flere unge til å velge det maritime. Vi har gjennomført aktivitet rettet mot unge i alder fra grunnskole til høyere utdanning, og gjennom de ti siste årene har vi presentert den viktige næringen vår for hundrevis av ungdom. Vi stiller oss bak tanken om at synliggjøring av næringen er en nøkkel til påvirkningen av unges yrkesvei. Vi er glade for å ha aktører som Framo på laget, som tar opplæringen i egne hender.

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler