Maritime Leadership Program

Next Wave

Next Wave Maritime Leadership Program er et ledelsesutviklings- og mentorprogram. Målet er å skape “the next wave” av ledere gjennom kunnskapsbygging og mentorskap hvor hovedfokuset er kompetansebygging for å løse næringens utfordringer knyttet til det grønne skiftet og digitalisering. Programmet har plass til 20-30 deltakere som har en noe leder ansvar/erfaring, som har ambisjoner om å ta større ansvar og ønske om å utvikle seg videre.

Tall fra Rederiforbundets konjunkturundersøkelse i 2020 viser at «bare 15 prosent av medlemsbedriftene har kvinner i styret. Kvinneandelen i ledelsen ligger også på 15 prosent.»

Program

Programmet går over ett år fra høst 2022 til vår 2023 og er delt i fire hovedområder: Kompetansebygging, mentorskap, nettverking/ synliggjøring og bedriftsutvikling.
• Fagsamlinger av høy kvalitet fra akademia og næringen
• Kombinert med jevnlige mentorsamtaler hvor mentorene, av begge kjønn, rekrutteres fra toppleder-posisjoner i maritim sektor.
• Deltakerne skal få personlig karriere coaching og nettverkingsmuligheter.
• Bedriftene får, i tillegg, egne workshops for å jobbe med intern likestillingsstrategi som forankres i bedriftene

Bli med

Overordnet mål er å skape “the next wave” av ledere gjennom kunnskapsbygging og mentorskap for å takle næringens største utfordringer,
få flere synlige rollemodeller, øke attraktivitet & synnligjøring av næringen, og bidra til økt mangfold i organisasjonen, ledelsen og styrer.

Ønsker du å bidra til videreutvikling av næringen?

Bli med og meld din interesse for å være samarbeidspartner, deltakende bedrift, og/eller mentor til krysta@maritimebergen.no.

«I det arbeidet trenger vi bredere kompetansetilgang enn tidligere. Skal vi få fatt i de beste hodene kan vi ikke kun ha halve befolkningen som utgangspunkt. Da går vi glipp av altfor mange talenter, derfor må vi rekruttere bredere.» – Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet

Samarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler