Norsk Maritim industri – et hav av muligheter

Norsk Maritim industri – et hav av muligheter

Norsk Maritim industri – et hav av muligheter Maritime Bergen

bjørnHaugland1Bjørn K. Haugland fra DNV GL oppfordrer den maritime bransjen til å tenke nytt, samt omstille seg for å hevde seg i den internasjonale konkurransen.

Bjørn K. Haugland konserndirektør og Chief Sustainability Officer (CSO) i DNV GL skrev nylig et innlegg om internasjonal påvirkning i forbindelse med klimaendringer, for  www.maritime.no. Utgangspunktet for innlegget er tanker han gjorde seg etter å ha deltatt på FNs klimakonferanse i New York.

Haugland mener nemlig det er «en klar indikasjon på at «tidevannet er i ferd med å snu» – transformasjonen har startet og vi er på vei inn i lavkarbonsamfunnet. Dette gir store muligheter – også for norsk maritim industri».

Det maritime Norge i den store verden
I følge Haugland er og har Norge vært verdensledende i generasjoner innen shipping.  Den norske hevdelsen skyldes vår verdensledende kompetanse og teknologi utviklet av norske selskaper i tøff internasjonal konkurranse. I dag gir den maritime næringen arbeid til over 100 000 mennesker og har en årlig verdiskaping på 160 milliarder kroner bare i Norge.

Større endringer i den amerikanske oljebransjen har ført til en ny og grønnere internasjonal tankegang. De siste årene har mer enn 180 institusjoner samt hundrevis av velstående personer besluttet å selge sine eiendeler knyttet til fossilt – og begynt å investere i renere energikilder.

Ut i fra dette oppfordrer Haugland at også Norge må ta disse endringene til seg. Eller som den norske fornybar-investoren Jens Ulltveit Moe uttrykte i sine avsluttende kommentarer på ONS i Stavanger for noen uker siden: “å investere i fossil brensel i dag er som å investere i tobakk for 40 år siden”.

Morgendagens vinnere
Morgendagens vinnere er de som ser de globale endringene verden er inne i som muligheter. Vinnerne er også de som tar hensyn til at den teknologiske utviklingen går enda raskere enn noen sinne. I den forbindelse er det verdt å nevne verdens første batteriferge som innen kort tid kommer i drift over mellom Lavik og Oppedal.
-Fergen er skapt i Norge og den er nå under bygging ved Fjellstrand verft i Hardanger, legger Haugland til i sitt innlegg. Regnet i kroner og øre blir de løpende drivstoffkostnadene på batterifergen knapt halvparten av kostnaden for en vanlig dieselferge.

Vi må tenke stort, langt og nytt
-Norsk maritim næring er godt rustet til å lede og vinne globalt, men da må vi fortsette å tenke stort, langt og nytt – og videreføre den vilje og omstillingsevne norsk maritim industri har vist i over 100 år, avslutter Haugland sitt innlegg med.

Et av de viktigste prioriteringene her er at den maritime bransjen fortsatt evner å omstille seg og blir enda mer konkurransedyktig. Dette har Haugland konkretisert i flere punkter:

 • Kompetanse: I den maritime industrien er praktisk erfaring fra sjø, koblet med forskningsbasert kunnskap en nøkkel til innovasjon i hele verdikjeden. Kompetanse er grunnleggende for å gi oss den endringskraften vi trenger.
 • LNG som drivstoff i en overgangsfase: LNG er et meget realistisk alternativ til den forurensende tungoljen. Norge er i dag verdensledende på bruk av LNG som drivstoff for skip, mye takket være en bevisst satsing fra næringslivet og med gode støtteordninger fra myndighetene. NOx fondet er et godt eksempel på dette. Norsk LNG-satsing har lagt til rette for grønn verdiskaping i det norske samfunnet og dermed skapt nye muligheter for norsk næringsliv å ta globale posisjoner. På lang sikt bør vi gå helt vekk fra fossile brennstoff, men i en overgangsfase er LNG et realistisk og godt alternativ til dagens tungoljer.
 • Elektrisk fremdrift: Maritim anvendelse av batterier er av nyere dato, men interessen har økt betydelig de siste to årene parallelt med den eksploderende interessen for el-biler. Fullelektriske skip og hybride skip med dieselmotorer og energilagring i store batterier kan gi betydelige reduksjoner i drivstoffkostnader, vedlikehold og utslipp, samt forbedret fartøyrespons, regularitet og sikkerhet i kritiske situasjoner. Dette er en utvikling vi vil i første omgang se i kystnær trafikk hvor de økonomiske fordelene driver dette frem.
 • Informasjon og kommunikasjonsteknologi: Endringstakten i informasjon- og kommunikasjonsteknologi vil fortsette å akselerere. Fremskritt innen lagringsteknologi, databehandling, sosiale medieplattformer og stadig flere produkter som inneholder sensorer er noen av faktorene som vil drive denne endringen. I løpet av de neste årene vil denne utviklingen skape en mer samordnet og integrert maritim sektor. Mer data vil bli samlet inn, analysert og integrert i beslutningsprosesser på alle nivå, nye forretningsmodeller og nye aktører vil oppstå.
 • Autonome systemer: I DNV GL er det nylig utviklet et konseptskip for kystfart som er grønnere, smartere og sikrere enn konvensjonelt drevet fartøy. Konseptet – «ReVolt» – er autonomt, ubemannet, fullt batteridrevet og svært effektiv. I stedet for å bruke olje drives skipet av et batteri på 3000 kWh og har en rekkevidde på 100 nautiske mil.  De fleste av ulykkene til sjøs skyldes menneskelig svikt – ubemannede fartøyer tar denne faktoren ut av ligningen. Det beste av alt – teknologi en er allerede tilgjengelig.
  Flere av punktene finner du i innlegget.

Tekst: Henriette Munthe-Kaas

Kilde: http://www.maritime.no/

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler