• 22. August 2018

Norsk sokkel 2.0

Norsk sokkel 2.0

Norsk sokkel 2.0 1024 768 Maritime Bergen

Under årets politiske begivenhet – Arendalsuka – var blant annet olje- og energiminister Terje Søviknes (til venstre på bildet) og Rolf Birger Pedersen fra UiB (til høyre på bildet) til stede for å snakke om den nye havbruksmineralloven, og hvordan utvinning av havbunnsmineraler ved hjelp av subseateknologi kan føre norsk oljenæring i en mer bærekraftig og lønnsom retning.

Olje- og gassutvinning har i flere tiår gitt økonomiske gevinster til den norske befolkningen og er i dag en av de mest sentrale næringene i Norge. Utvinning av havbunnsmineraler kan være det neste kapitlet i eventyret på norsk sokkel.

“For å møte den økende teknologiske etterspørselen vi ser i dag, er det viktig at vi våger å satse på havnæringene.  Disse næringene gir grunnlaget for finansieringen av en vesentlig del av norsk velferd”, forklarte olje- og energiminister Terje Søviknes under møtet.

Rolf Birger Pedersen som er senterleder ved institutt for geovitenskap ved UiB og leder av K.G Jebsen- senter for dyphavsforskning forklarer hvordan flere av mineralene som finnes på havbunnen kan bli utnyttet i elektroniske redskaper som samfunnet blir mer og mer avhengig av. Dette er for eksempel el-biler og mobiltelefoner.

“Mange av mineralene som brukes i elektronisk utstyr blir i dag hentet ut på land gjennom gruvedrift. Det er en mer bærekraftig løsning å hente ut slike mineraler fra havbunnen da dette vil redusere utslippet av svovelsyre.”påpeker Pedersen.

Lovforslaget tar utgangspunkt i konsesjonssystemet for olje- og gassutvinning i Nordsjøen og det betyr dermed at ulike selskaper får konkurrere om å få utvinne havbunnsmineraler.

 

 

 

 

Del innhold