Ny ordning for Eksportfinans

Ny ordning for Eksportfinans

Ny ordning for Eksportfinans Maritime Bergen
[ingress]Eksportkreditt Norge AS er regjeringens nye ordning for eksportfinansiering. For næringen var det betryggende nyheter Næringsministeren la frem på pressekonferansen i Bergen.[/ingress]
Næringsminister Trond Giske inviterte både næring og presse da han la frem hovedlinjene for den nye ordningen for eksportfinansiering. Ordningen vil, i følge Giske, nemlig sikre eksportbedrifter svært gunstig og lett tilgang på kapital. Bevilgningene til eksportfinansiering skal gå over statsbudsjettet, og alle lånesøknadene som møter kravene vil bli tilbudt lån gjennom ordningen, konkluderte næringsministeren med.
Den maritime klyngen er avhengig av finansieringsordninger som sikrer forutsigbarhet og konkurranseevne. Hordaland er Norges største eksportfylke. For de maritime bedriftene på Vestlandet er eksportfinansiering spesielt viktig, og Bergens Rederiforening ved Øystein Meland var et naturlig vertskap for dagens seanse. Da dagens pressekonferanse var over, høstet det applaus fra de fremmøtte aktørene i salen.
Nytt statlig selskap for eksportfinansiering
Selskapets nye navn blir Eksportkreditt Norge AS. Selskapet organiseres som et hvilket som helst aksjeselskap og overtar der Eksportfinans slapp.
Virksomheten til Eksportkreditt Norge AS foreslås regulert i en egen lov (eksportkredittloven). Regjeringen fremmer dette forslaget allerede fredag 27. april i Stortinget, og selskapet vil være oppe å gå fra 1. Juli 2012.
Det er oppnevnt et interimstyre som skal lede det praktiske arbeidet med etableringen av selskapet. Samtidig er man er i ferd med å ansette både administrerende direktør og finansdirektør i disse dager. Det jobbes nå i herdig for å få på plass infrastrukturen som trengs for å bevilge lån allerede fra selskapets første dag.
Tilfredshet
Det hersket liten tvil om at både ministeren selv og konkurranseutsatte bedrifter er glade for ordningen som nå er på plass. Giske kalte den nye ordningen «bunnsolid».  da det er den norske stat som vil sikre lån også i situasjoner hvor ordinære kapitalmarkeder ikke fungerer. Alle søkere som oppfyller kravene vil også få tilbud om lån.
– Eksportkreditt Norge opprettes for å sikre et robust og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud for norsk næringsliv, uttalte Giske.
Eksportkreditt Norge AS
Eksportkreditt Norge AS vil selv ta seg av prosessen knyttet til salg, søknadsbehandling, tilsagn, utbetalinger samt oppfølgingen av lånene. Driftskostnadene vil dekkes over statsbudsjettet og selskapet skal lokaliseres i Oslo.
I all hovedsak er det de ansatte fra tidligere Eksportfinans som ansettes i Eksportkreditt Norge AS. Slik ønsker man å bevare den kompetansen og kontinuiteten man allerede har knyttet til eksportfinansiering. – Staten tar risikoen i den forstand at om garantistene og lånetakerne ikke overholder forpliktelsene sine, tar staten regningen, sa Giske.
Konkurranseregler
Man skal gardere seg mot at det ikke utdeles statlig støtte som strider mot EØS-avtalens forbud mot statsstøtte gjennom at CIRR-kvalifiserte markedslån prises markedsmessig. Departementet jobber også inn i mot ESA om et prissystem som sikrer nettopp dette, slik at vi ikke handler i strid med de avtaler vi er underordnet.
Viktig for den maritime klyngen
CFO i DOF ASA, Hilde Drønen, uttrykte tydelig glede ovenfor Giskes kunngjørelse om det nye eksportfinansieringsselskapet. – Det er svært gledelig at man nå kan bekrefte at dette faller på plass, uttalte hun.
Også Terje Arnesen i Bergen Group og Bjørn Amundsen i Rolls-Royce kunne trekke på smilebåndene etter pressekonferansen og var tydelig fornøyd med de svarene de fikk fra ministeren.
Stabil ordning
Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Susanne Rislå Andersen, påpekte hvilken usikkerhet man finner i forbindelse med statsbudsjettet i forhold til andre maritime støtteordninger, slik som nettolønnsordningen. – Nå åpner vi statens pengebinge; proklamerte Giske og bedyret at den nye eksportfinansieringsordningen ikke vil være tilsvarende usikker. Snarere vil den være svært stabil da den blir satt ved lov.
0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler