• 21. August 2019

Ny studentpraktikant i Maritime Bergen

Ny studentpraktikant i Maritime Bergen

Ny studentpraktikant i Maritime Bergen 897 1024 Maritime Bergen

Hvert semester tar Maritime Bergen inn en til to studentpraktikanter. Høsten 2019 er intet unntak!

Førstemann på plass dette semester er Eirik Sæther. Han startet på sitt studie, sammenliknende politikk høsten 2017, og har nå etter snart tre år som student opparbeidet seg innsikt innen fagdisiplinen. I tillegg er han også engasjert i studentersamfunnet i Bergen, med aktive bidrag til bla. organisering og arrangering av aktiviteter innen forskning og vitenskap rettet mot studenter i Vestlandshovedstaden.

– Selv om studiet har vært spennende, opplever jeg det som svært teoretisk. Derfor ønsker jeg i mitt opphold hos Maritime Bergen å få innsikt i hvordan statsvitenskapelig kunnskap kan anvendes til å analysere utfordringer knyttet til forholdet mellom stat og næringsliv. Kort sagt: jeg gleder meg til å få brukt akademisk erfaring i praksis, forteller en blid Sæther.

Maritim industri har historisk sett vært, og er fortsatt, svært sentralt for næringslivet i Bergen. Dette er også en næring som står ovenfor sentrale utfordringer knyttet til omstilling i møte med klimautfordringene. På den andre siden foreligger det også et hav av muligheter og ubenyttete ressurser.

– Maritim næring er et område jeg i utgangspunktet ikke har mye kompetanse i fra før. Derfor håper jeg oppholdet vil bidra til å lære mer om maritim industri. Samtidig håper jeg praksisoppholdet byr på faglige utfordringer og nye nettverk. Ikke minst ser jeg frem til spennende aktiviteter, avslutter Sæther.

 

Del innhold