Ny regjering og nytt flertall på Stortinget

Ny regjering og nytt flertall på Stortinget

Ny regjering og nytt flertall på Stortinget 2560 1707 Maritime Bergen

Valget er gjennomført og de nye stortingspolitikerne er valgt inn. Maritime Bergen ser frem til et godt samarbeid med det nye Stortinget og den nye regjeringen. Vi ser spesielt frem til å treffe de nye stortingsrepresentantene fra Vestland (uthevet).

Valget er over og det er endelig klart hvem som skal sitte på Stortinget i den kommende stortingsperioden.

Maritime Bergen vil gratulerer Jonas Gahr Støre med valgseieren og vi gleder oss til et godt samarbeid med den nye regjeringen og den nye hordalandsbenken på Stortinget. Vi vil også takke Erna Solberg og hennes regjering for arbeidet de har gjort og for et godt samarbeid gjennom en krevende tid.

Gode maritime rammevilkår

Etter en spennende valgkamp har Stortinget fått et nytt flertall. Signalene fra valgkampen er at det nye flertallet vil styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk og at de vil ha en forutsigbar rederiskatt. Både Ap, Sp og Sv er enige om at det bør være et prinsipp om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Nettolønnsordningen er essensiell for næringen. Det er viktig at vi ikke bare beholder den, men at vi utvikler den. Nettolønnsordningen sikrer at vi kan beholde og styrke kompetansen på alle våre 1 800 skip og på land, sier Siv-Remøy Vangen.

Både Ap, Sp og Sv vil utvide handlingsrommet til Eksportfinansiering Norge og opprette et statlig investeringsprogram for oppskalering av teknologier for maritim næring. Programmet skal bidra til å skape nye eksportmuligheter og -arbeidsplasser og utløse private investeringer.

Grønt utstillingsvindu

Som verdens 4. største sjøfartsnasjon, målt i flåteverdi, er det naturlig at Norge tar føringen i det grønne skifte i den maritime næringen. Ambisjonene for den norske maritime næringen er høye og det nye stortingsflertallet har uttalt at de ønsker at Norge skal bli et utstillingsvindu for nye utslippsfrie transportløsninger.

Det synes vi er et veldig positivt signal.  Samtidig er det viktig at vi nå begynner å tenke skalering og eksportering av nullutslippsløsningene og ikke bare pilotprosjekt. Ellers vil vi gå glipp av mye lokal verdiskaping, sier Siv Remøy-Vangen.

Mens Ap og Sv er enige i at CO2-avgiften skal økes, vil Sp konsekvensutrede dette for hver enkelt næring. CO2-avgiften er ventet å bli en nøkkelsak i forhandlingene om ny regjeringsplattform. Utfallet vil få store innvirkninger på nye investeringsbeslutninger.

Det er enighet blant flertallspartiene om å styrke Enova. Forhåpentligvis vil dette resultere i en grønn omstillingspakke for den maritime næringen. Gode rammevilkår og støtteordninger vil bli viktig for atr vi skal lykkes med den grønne omstillingen.

Positive til havvind 

Det har lenge vært bred politisk enighet om at Norge skal ta en posisjon innen havvind. Det nye stortingsflertallet har vært tydelige på at de ønsker at Norge skal skape et hjemmemarked for havvind.

Nå blir det viktig at det settes handling og virkemidler bak ordene. Tempoet i utviklingen av det norske hjemmemarkedet må opp, ellers risikerer vi å bli akterutseilt. Det haster med å få på plass regelverk og å avklare eventuelle interessekonflikter med natur og fiskeri, sier Siv Remøy-Vangen.

Fra vei til sjø

Sammen med en rekke andre aktører i den maritime klyngen har Maritime Bergen lenge jobbet for at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. I valgkampen har alle samarbeidspartiene vært krystallklare på at de ønsker at en større andel av godstrafikken flyttes fra vei til sjø.

Dette har vi jobbet lenge med, så her er vi klare til å sette oss ned med politikerne og konkretisere de gode løsningene, sier Siv Remøy-Vangen.

Godt samarbeid med stortingsbenkene

Både på Sogn og Fjordane- og Hordalandsbenken har det kommet til noen nye navn, mens et par har gått ut. Maritime Bergen ser frem til å fortsette den gode dialogen vi har hatt med stortingspolitikerne fra Vestland gjennom de siste årene, og vi ser frem til å invitere dem til et snarlig møte med oss og medlemmene våre.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler