Ny regjering reverserer kutt og satser på grønt maritimt skifte!

Ny regjering reverserer kutt og satser på grønt maritimt skifte!

Ny regjering reverserer kutt og satser på grønt maritimt skifte! 1140 297 Maritime Bergen

Støre-regjeringen foreslår å øke det maksimale nivået i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, og bevilger over 2,2 milliarder kroner til ordningen.

 

– Dette forslaget viser at regjeringen viser gode takter og vilje til å følge opp løftet i Hurdalsplattformen om å styrke nettolønnsordningen, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen

En glede da Bergen er en region med flere rederier som er avhengig av ordningen. Derimot er det en snubletråd fra Solberg-regjeringen som den nye regjeringen dessverre ikke har klart å reversere er fjerning av taket for nettolønnsordningen for 5. og 6. termin. Dette var et tiltak som FrP fikk på plass i budsjettforliket for 2021.

– Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det fremste virkemidlet for å bevare norsk maritim kompetanse, den er også viktig for å sikre den erfaringsbaserte kompetansen som er avgjørende dersom vi skal vi lykkes med det grønne maritime skiftet. Et skifte regjeringen har uttalt vi ikke bare skal være best på, men et skifte som skal sikre ny verdiskaping og nye grønne jobber. Erfaring som er svært aktuell i landbaserte stillinger og sikrer sjøfolk en livslang karriere innenfor det maritime, sier Remøy-Vangen

Ønsker mer penger til grønn skipsfart
Den nye regjeringen har vist et positivt engasjement for grønn skipsfart, både gjennom Hurdalsplattformen og talen statsminister Jonas Gahr Støre holdt under klimaforhandlingene i Glasgow.

I tilleggsproposisjonen styrkes Enova med 200 millioner kroner i 2022, deler av dette vil gå til maritim næring. I tillegg settes det av penger til havvindsatsingen.

– Regjeringen har høye ambisjoner for det grønne maritime skiftet. De har ikke hatt mer enn knappe tre uker til å omsette dette til praktisk maritim politikk. Vi savner blant annet en styrking av ordninger for sjøtransport som omhandler effektive havner og godsoverføring, samt midler til en kondemneringsordning. Vi setter vår lit til at Stortinget bidrar til å få dette på plass i forhandlingene i ukene som kommer, sier Remøy-Vangen

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler