• 12. January 2012

Ny studentpraktikant i Maritimt Forum

Ny studentpraktikant i Maritimt Forum

Ny studentpraktikant i Maritimt Forum Maritime Bergen

[ingress]Maritimt Forum Bergensregionen samarbeider med Institutt for Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen om et fagtilbud hvor lovende studenter for en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet. [/ingress]

Samarbeidsprosjektet mellom Maritimt Forum Bergensregionen og Institutt for Sammenliknende Politikk har som overordnet mål å styrke koblingen mellom akademia og næringslivet i regionen.

Fagtilbudet ble iverksatt som et prøveprosjekt i 2008 og ble umiddelbart en suksess. I dag tilbys faget til et knippe utvalgte studenter.

Etter intervjurunden var det Espen Nilsen (21) som i Januar 2012 fikk muligheten til å tiltre som vår nye praksisstudent for kommende semester.

– Som statsvitenskaplig student har man gjerne lett for å vende nesen utover Norges grenser. Maritim næring er vel kanskje den mest internasjonalt bransjen man kan tenke seg – og Norge er attpåtil en stormakt innenfor det maritime. Muligheten til å jobbe i Maritimt Forum, en arbeidsplass som både jobber tett inn mot den maritime klyngen og ikke minst det politiske Norge, fremstår som svært appellerende for meg. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på arbeidsoppgavene som praktikant her i Maritimt Forum, avslutter han.

Under oppholdet vil han skrive en oppgave om hvordan EUs “state aid guidelines” påvirker norsk skipsfartsnæring. 

 

 

Del innhold