• 8. January 2018

Ny studentpraktikant på plass!

Ny studentpraktikant på plass!

1024 769 Maritime Bergen

Gjennom flere år har Maritime Bergen hatt studentpraktikanter utplassert. Etter en utvelgelsesprosess er det studenten Teiria Svebakk som starter sitt praksisopphold hos oss, denne våren.

Teiria er snart 20 år gammel, og er oppvokst i Ålesund. Nå er hun påbegynt en bachelor i Sammenliknende Politikk, hvor hun vil skrive bacheloroppgave våren 2019. På siden av studiene har Teiria vært engasjert i både studentorganisasjonen Studentersamfunnet i Bergen og fagutvalget for Sammenliknende Politikk, med dette har hun vært med på å utforme ulike samfunnsdebatter, samt organisere arrangementer for studiet.

–  Jeg søkte hos Maritime Bergen på bakgrunn av min interesse for det maritime, da jeg har hatt litt arbeidserfaring på sjøen og på Svalbard. Det er da utrolig hyggelig å få denne muligheten til å både utvide horisonten min, og å få relevant arbeidserfaring hos en så seriøs organisasjon. Som praktikant gleder jeg meg til å se hvordan organisasjonen fungerer, i tillegg til å få muligheten til å bruke kunnskapen fra studiet i arbeidslivet.

Teiria vil være utplassert i Maritime Bergen frem til sommeren 2018. Og vil i løpet av sin tid i organisasjonen arbeide med alt fra administrative oppgaver til medlemsmøter og politisk arbeid.

– Det er en glede å ha Teiria med på laget, og vi ønsker henne hjertelig velkommen til en spennende vår, sier daglig leder Harald Victor Hove.

Del innhold