Nye skip skal få fart på det grønne

Nye skip skal få fart på det grønne

Nye skip skal få fart på det grønne 768 655 Maritime Bergen

I tillegg til Regjeringens nye vrakpant- og låneordning, lanserer NOx-fondet et nytt støtteprogram som skal stimulere til en kjappere overgang til en grønnere skipsflåte. Skipseier kan få 10 millioner i vrakpant for eldre fartøy.

I forrige uke var Næringsminister Iselin Nybø på besøk hos et av Maritime Bergens medlemmer, Corvus Energy. Her presenterte hun Regjeringens nye vrakpant- og toppfinansieringsordning. For å oppmuntre til fornyelse til mer miljøvennlige fartøy er det blant annet bevilget 75 millioner til kondemnering og avsatt 300 millioner til lån.

Også NOx-fondet har nylig lansert et støtteprogram for skipseiere med samme formål: Gamle skip skal ut – nye og grønnere skal inn. Eiere av nye skip kan bli belønnet med 10 millioner per fartøy, av potten på 300 millioner som er avsatt. Om NOx-reduksjonen er betydelig kan summer opp til 25 millioner innvilges.

Regjeringen bidrar
For å møte sine egne ambisjoner om å redusere 50 prosent av CO2-utslippene fra nærskipsfart og fiske innen 2030 har Regjeringen altså opprettet en kondemnerings- og låneordning for skip. For å få økonomisk støtte må rederiene som søker både hugge et skip samt investere i et nytt, eller bygge om et til null- eller lavutslippsfartøy. Her ligger tilskuddet på maks åtte millioner.
Eventuelle lån vil fortløpende vurderes og settes til maks 50 millioner.

Les mer om ordningene på regjeringen.no.

NOx-fondet
Formålet til støtteprogrammet til NOx-fondet er kort fortalt at eldre skip med store NOx-utslipp, som fører til ekstra avgifter, erstattes av nyere og mindre forurensende fartøy.

Den statlige NOx-avgiften for å redusere skadelige utslipp, ble innført i 2007. Grunnet økonomiske vansker knyttet til denne nye avgiften gikk flere næringsorganisasjoner sammen, med støtte fra myndighetene, og opprettet NOx-fondet. Dette fondet hadde, og har fortsatt som mål å gi økonomisk støtte til aktører som benytter grønnere løsninger på for eksempel fremdriftssystemer på skip.

Søknadsfrist på støtteprogrammet er satt til utgangen av desember i 2021. Se flere detaljer om søknader på NOx-fondets nettside.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler