Sjeldent syn i Bergen

Maritime Bergen

Byen blant de 7 fjell er hovedstad for drift av kjemikalietankere. Det er likevel et sjeldent syn å se de røde tankskipene fortøyd ved siden av Fløybane, Håkonshall og Fisketorg.

Bergen Group med milliardkontrakt

Maritime Bergen

[ingress]Det skjer mye i og rundt Bergen Group om dagen. Først ble det kjent at man inngår en solid vedlikeholdsavtale med fregattene, før man samme kveld opplyste at Bergen Group BMV, som er et heleid datterselskap av Bergen Group, har tegnet kontrakt om bygging av et stort og avansert offshorefartøy. Kontrakten har en verdi på…

Fin forlengelse for DOF

Maritime Bergen

[ingress]Bergensbaserte og børsnoterte DOF har vind i seilene. Nå har også Chevron Brasil (Chevron) forlenget kontrakten for Skandi Salvador og de relaterte tjenester med et ekstra år fra september 2012. For DOF representerer forlengelsen en verdi på NOK 250 millioner.[/ingress] Skandi Salvador er et konstruksjonsfartøy som ble bygget i Brasil. Skipet har siden levering i…

Bergen Group tildelt fregattvedlikehold

Maritime Bergen

[ingress]Bergen Group BMV, som er et heleid datterselskap av Bergen Group, er tildelt en kontrakt med Forsvarets Logistikkorganisasjon vedrørende vedlikehold av Marinens fregattklasse de to neste årene.[/ingress][ingress][/ingress] Kontrakten inkluderer også en opsjon for ettårig forlengelse i ytterligere tre år. Estimert verdi for kontrakten som gjelder de to første årene er mellom 150-200 millioner. Kontrakten omhandler…

Det elleville kappløpet til NIS

Maritime Bergen

[ingress]For 25 år siden kjempet den daværende juridiske rådgiver i Kristian Jebsen Rederi, Knut Magnus Haavik, og advokat i Wikborg, Rein & Co. Øystein Meland en intens kamp om å få det aller første skipet registrert i NIS. Haavik, som i dag er advokat i Haugesund, trakk det lengste strået.[/ingress] 25-års jubileum I år feirer…

Miljø i fokus

Maritime Bergen

Maritim næring har visjoner for sitt miljøarbeid. Nær 8 av 10 maritime bedrifter i regionen har satt i gang eller planlegger å innføre miljøtiltak for sin bedrift, viser en fersk undersøkelse fra Maritimt Forum. Det hersker liten tvil om at det allerede foregår mye spennende på miljøsiden i maritim næring. Dette kom også fram da Maritimt Forum…

Truer med å droppe Norge

Maritime Bergen

[ingress]Cruisenæringen truer med å droppe Norge om streiken fortsetter. I dag skulle to cruiseskip ankomme Bergen. Disse dukket aldri opp.[/ingress] Selv om det i følge rapportene bare er i Oslofjorden selve losene streiker, så blir de allikevel satt ut av spill også her på Vestlandet. Streiken blant losbåtførerne får nemlig gedigne konsekvenser for dem som…

GC Rieber utvider innen offshore

Maritime Bergen

[ingress]GC Rieber Shipping medeler at de har bestilt et nytt høykapasitets fartøy fra Ulstein Verft med opsjon på ytterligere ett fartøy. Nybygget, som skal leveres i første kvartal av 2014, representerer en samlet investering på om lag 800 millioner kroner.[/ingress] Det Oslo-børs noterte selskapet bedriver sitt virke innen offshore og shipping. Dette omfatter blant annet…

Bergen Group lander ny storkontrakt

Maritime Bergen

Denne nye kontrakten, som inngås mellom ConocoPhillips og Bergen Group Rosenberg, som er et heleid datterselskap av Bergen Group, gir langvarig aktivitet. Det bergensbaserte konsernet Bergen Group er en tungvekter innen offshore, skipsbygging og service. Det børsnoterte selskapet ble i dag tildelt et modifikasjonsprosjekt av ConocoPhillips på et eksisterende oljefelt til en verdi av 350…

Bergen er verdensledende på kjemikalietankere

Maritime Bergen

[ingress]Med en flåte på drøye 230 kjemikalie- og produkttankskip, er Bergen verdens fremste på kjemikalietankere.[/ingress] Kjemikalietankere er betegnelsen på skip som er bygget for å frakte flytende kjemikalier. Slike skip har kompliserte lastesystemer og er spesielt tilpasset lastene de enkelte skal frakte. Bergen har verdens største flåte innenfor dette spesialiserte segmentet – hvor flere av…

Designdrevet Innovasjon – en spennende mulighet

Maritime Bergen

[ingress]Da Vestdavit skulle gå et skritt videre, ansatte de en industridesigner. For en bransje bestående av stort sett ingeniører – var dette en ny tankegang. Nye tanker gir utvikling. Utviklingen kan gi penger i kassa, med utstyr som er mer funksjonelt, sikkert og styrke samhandlingen mellom utstyr og operatør.[/ingress] Designdrevet innovasjon kan brukes i maritim…

Ny ordning for Eksportfinans

Maritime Bergen

[ingress]Eksportkreditt Norge AS er regjeringens nye ordning for eksportfinansiering. For næringen var det betryggende nyheter Næringsministeren la frem på pressekonferansen i Bergen.[/ingress] Næringsminister Trond Giske inviterte både næring og presse da han la frem hovedlinjene for den nye ordningen for eksportfinansiering. Ordningen vil, i følge Giske, nemlig sikre eksportbedrifter svært gunstig og lett tilgang på…

Faggruppe om Nordområdene

Maritime Bergen

[ingress]For kort tid siden kom for første gang faggruppen som skal se på hva den økte aktiviteten i de nordlige havområdene betyr for norske interesser. Gahr Støre ser frem til gruppens endelige anbefalinger. [/ingress] Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har, som et ledd i oppfølgningen av Melding til Stortinget no. 7 om Nordområdepolitikken, nedsatt en strategisk…

Ny studentpraktikant i Maritimt Forum

Maritime Bergen

[ingress]Maritimt Forum Bergensregionen samarbeider med Institutt for Sammenliknende Politikk ved Universitetet i Bergen om et fagtilbud hvor lovende studenter for en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet. [/ingress] Samarbeidsprosjektet mellom Maritimt Forum Bergensregionen og Institutt for Sammenliknende Politikk har som overordnet mål å styrke koblingen mellom akademia og næringslivet i regionen. Fagtilbudet ble iverksatt som…