Årets skip 2012 skal kåres

Årets skip 2012 skal kåres Maritime Bergen

Skipsrevyen inviterer til sin årlige Ship of the Year-konferanse, der statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) stiller som prisutdeler. Arrangementet vil foregå på SMM -senteret i Hamburg onsdag den den 5. september. Eivind Ingdahl, tidligere sektoransvarlig for maritim næring i Innovasjon Norge, sier følgende om seremonien: – Utdeling av prisen Ship of the Year fra Skipsrevyen gir…

Slaget på Vågen

Slaget på Vågen Maritime Bergen

At Bergen har vært en sjøfartsnasjon i århundrer fikk man håndfaste bevis for da Bergens Sjøfartsmuseum stilte ut deler av kulturminnene sine på Bryggen i Bergen 17. august

Offisiell åpning av Uptime

Offisiell åpning av Uptime 150 150 Maritime Bergen

Som et viktig element for å møte kompetanseutfordringen i maritim næring satser bransjen sammen med forsknings- og utdanningsmiljøene. Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet står for den offisielle åpningen av UPTIME Centre of Competence 22. august.

Bergensk skip på skattejakt

Bergensk skip på skattejakt Maritime Bergen

Ved hjelp av Seabed Worker, levert av Fjellstrand i 2009, skal det nå hentes opp 50 tonn sølvbarrer fra Dampskipet SS Gairsoppa, som ble torpedert og sank i 1941

Styrke maritimt utdanningssamarbeid

Styrke maritimt utdanningssamarbeid Maritime Bergen

Forsvarsministeren mener sjøforsvaret i dag fungerer som en utdanningsinstitusjon for maritim bransje, og at dette gjør at mange forsvinner videre til bedre betalte jobber seinere. I følge Barth Eide har Norge derfor interesse av et bredt samarbeid om utdanning til maritim næring.

Odfjell med milliardbestilling

Odfjell med milliardbestilling Maritime Bergen

Odfjells bestilling av 4 nye skip viser at det verdensledende kjemikalietankrederiet har tro på fremtiden.

Miljøferjen klar for Sognefjorden

Miljøferjen klar for Sognefjorden Maritime Bergen

Verdens første helelektriske bilferje skal trafikkere Sognefjorden fra 2015. Fjellstrands langsiktige arbeid med nullutsleppsteknologi for ferjer resulterte i kontrakt, da Statens vegvesen valgte Norleds miljøferjekonsept.

Første og største cruiseferje på naturgass

Første og største cruiseferje på naturgass Maritime Bergen

Fjord Line legger seg på en miljøvennlig linje, og rederiet bytter nå fra diesel til gassmotorer fra Rolls-Royce sin fabrikk Bergen Engines på de to nye cruiseferjene.

Fregatt-kontrakt med Bergen Group

Fregatt-kontrakt med Bergen Group Maritime Bergen

Bergen Group BMV har nylig mottatt en kontrakt fra Forsvarets Logistikkorganisasjon til en verdi på nærmere 200 millioner kroner

Gledelig miljøbidrag til maritim næring

Gledelig miljøbidrag til maritim næring Maritime Bergen

5. juli var dagen det kom en gledelig nyhet for miljøet. Frakteskipet MS Høydal er landets første gassdrevne lasteskip og redusere utslipp av farlige klimagasser med hele 90%.

Mer penger til miljøvennlig maritim forskning

Mer penger til miljøvennlig maritim forskning Maritime Bergen

Innovasjonsprogrammet MAROFF i Forskningsrådet gir nå 150 millioner kroner fordelt på tre år til bedrifter eller forskningsmiljøer som ønsker å utvikle ny, miljøvennlig teknologi for maritime næringer.

Forsvarsministeren utfordret på kompetanse

Forsvarsministeren utfordret på kompetanse Maritime Bergen

I møte med Forsvarsministeren understreket Maritimt Forum behovet for at sjøforsvar, næringsliv og utdanningsinstitusjoner jobber på lag for AS Norge. I en internasjonal konkurranse blir kompetansesatsing stadig viktigere for å være blant fremtidens vinnere.

Velger norsk flagg

Velger norsk flagg Maritime Bergen

Odfjell lover at rederiets 2 nyinnkjøpte gasskip skal seile under norske flagg.

Endring av losplikt i norske farvann

Endring av losplikt i norske farvann Maritime Bergen

Tidligere i år ble det vedtatt en ny forskriftsendring i forhold til losplikten som berører en rekke nye fartøy. I følge overgangsordningen må disse fartøyene oppfylle forskriftens krav innen 1. januar 2013.

Solen skinte for sjøtransport

Solen skinte for sjøtransport 146 59 Maritime Bergen

Via sjøveien ble vareiere og speditører kjent med Bergen Havn gjennom Gunnar Staalesens fantastiske fortellerkunster. «Den gode havn», som den het før, er et godt utgangspunkt for økt bruk av sjøtransport.

Innovativt konsept i offshore vindmarkedet

Innovativt konsept i offshore vindmarkedet Maritime Bergen

Fjellstrand AS har fått spennende kontrakt på levering av seks vindmølle servicefartøy. Alle fartøyene vil i 2013 gå inn i trafikken hos ledende operatører av vindmølleparker.

Muligheter for miljø

Muligheter for miljø Maritime Bergen

Miljø som konkurransefortrinn for maritim næring er fokus i den ferske kartleggingen om maritime miljøtiltak, incentivordninger og muligheter fra Maritimt Forum.

Sjeldent syn i Bergen

Sjeldent syn i Bergen Maritime Bergen

Byen blant de 7 fjell er hovedstad for drift av kjemikalietankere. Det er likevel et sjeldent syn å se de røde tankskipene fortøyd ved siden av Fløybane, Håkonshall og Fisketorg.

Bergen Group med milliardkontrakt

Bergen Group med milliardkontrakt Maritime Bergen

[ingress]Det skjer mye i og rundt Bergen Group om dagen. Først ble det kjent at man inngår en solid vedlikeholdsavtale med fregattene, før man samme kveld opplyste at Bergen Group BMV, som er et heleid datterselskap av Bergen Group, har tegnet kontrakt om bygging av et stort og avansert offshorefartøy. Kontrakten har en verdi på…

Fin forlengelse for DOF

Fin forlengelse for DOF Maritime Bergen

[ingress]Bergensbaserte og børsnoterte DOF har vind i seilene. Nå har også Chevron Brasil (Chevron) forlenget kontrakten for Skandi Salvador og de relaterte tjenester med et ekstra år fra september 2012. For DOF representerer forlengelsen en verdi på NOK 250 millioner.[/ingress] Skandi Salvador er et konstruksjonsfartøy som ble bygget i Brasil. Skipet har siden levering i…

Bergen Group tildelt fregattvedlikehold

Bergen Group tildelt fregattvedlikehold Maritime Bergen

[ingress]Bergen Group BMV, som er et heleid datterselskap av Bergen Group, er tildelt en kontrakt med Forsvarets Logistikkorganisasjon vedrørende vedlikehold av Marinens fregattklasse de to neste årene.[/ingress][ingress][/ingress] Kontrakten inkluderer også en opsjon for ettårig forlengelse i ytterligere tre år. Estimert verdi for kontrakten som gjelder de to første årene er mellom 150-200 millioner. Kontrakten omhandler…

Det elleville kappløpet til NIS

Det elleville kappløpet til NIS Maritime Bergen

[ingress]For 25 år siden kjempet den daværende juridiske rådgiver i Kristian Jebsen Rederi, Knut Magnus Haavik, og advokat i Wikborg, Rein & Co. Øystein Meland en intens kamp om å få det aller første skipet registrert i NIS. Haavik, som i dag er advokat i Haugesund, trakk det lengste strået.[/ingress] 25-års jubileum I år feirer…

Miljø i fokus

Miljø i fokus Maritime Bergen

Maritim næring har visjoner for sitt miljøarbeid. Nær 8 av 10 maritime bedrifter i regionen har satt i gang eller planlegger å innføre miljøtiltak for sin bedrift, viser en fersk undersøkelse fra Maritimt Forum. Det hersker liten tvil om at det allerede foregår mye spennende på miljøsiden i maritim næring. Dette kom også fram da Maritimt Forum…

Truer med å droppe Norge

Truer med å droppe Norge Maritime Bergen

[ingress]Cruisenæringen truer med å droppe Norge om streiken fortsetter. I dag skulle to cruiseskip ankomme Bergen. Disse dukket aldri opp.[/ingress] Selv om det i følge rapportene bare er i Oslofjorden selve losene streiker, så blir de allikevel satt ut av spill også her på Vestlandet. Streiken blant losbåtførerne får nemlig gedigne konsekvenser for dem som…

GC Rieber utvider innen offshore

GC Rieber utvider innen offshore Maritime Bergen

[ingress]GC Rieber Shipping medeler at de har bestilt et nytt høykapasitets fartøy fra Ulstein Verft med opsjon på ytterligere ett fartøy. Nybygget, som skal leveres i første kvartal av 2014, representerer en samlet investering på om lag 800 millioner kroner.[/ingress] Det Oslo-børs noterte selskapet bedriver sitt virke innen offshore og shipping. Dette omfatter blant annet…

Bergen Group lander ny storkontrakt

Bergen Group lander ny storkontrakt Maritime Bergen

Denne nye kontrakten, som inngås mellom ConocoPhillips og Bergen Group Rosenberg, som er et heleid datterselskap av Bergen Group, gir langvarig aktivitet. Det bergensbaserte konsernet Bergen Group er en tungvekter innen offshore, skipsbygging og service. Det børsnoterte selskapet ble i dag tildelt et modifikasjonsprosjekt av ConocoPhillips på et eksisterende oljefelt til en verdi av 350…

Bergen er verdensledende på kjemikalietankere

Bergen er verdensledende på kjemikalietankere Maritime Bergen

[ingress]Med en flåte på drøye 230 kjemikalie- og produkttankskip, er Bergen verdens fremste på kjemikalietankere.[/ingress] Kjemikalietankere er betegnelsen på skip som er bygget for å frakte flytende kjemikalier. Slike skip har kompliserte lastesystemer og er spesielt tilpasset lastene de enkelte skal frakte. Bergen har verdens største flåte innenfor dette spesialiserte segmentet – hvor flere av…

Designdrevet Innovasjon – en spennende mulighet

Designdrevet Innovasjon – en spennende mulighet Maritime Bergen

[ingress]Da Vestdavit skulle gå et skritt videre, ansatte de en industridesigner. For en bransje bestående av stort sett ingeniører – var dette en ny tankegang. Nye tanker gir utvikling. Utviklingen kan gi penger i kassa, med utstyr som er mer funksjonelt, sikkert og styrke samhandlingen mellom utstyr og operatør.[/ingress] Designdrevet innovasjon kan brukes i maritim…

Ny ordning for Eksportfinans

Ny ordning for Eksportfinans Maritime Bergen

[ingress]Eksportkreditt Norge AS er regjeringens nye ordning for eksportfinansiering. For næringen var det betryggende nyheter Næringsministeren la frem på pressekonferansen i Bergen.[/ingress] Næringsminister Trond Giske inviterte både næring og presse da han la frem hovedlinjene for den nye ordningen for eksportfinansiering. Ordningen vil, i følge Giske, nemlig sikre eksportbedrifter svært gunstig og lett tilgang på…

Faggruppe om Nordområdene

Faggruppe om Nordområdene Maritime Bergen

[ingress]For kort tid siden kom for første gang faggruppen som skal se på hva den økte aktiviteten i de nordlige havområdene betyr for norske interesser. Gahr Støre ser frem til gruppens endelige anbefalinger. [/ingress] Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har, som et ledd i oppfølgningen av Melding til Stortinget no. 7 om Nordområdepolitikken, nedsatt en strategisk…