Nytt Enova-program for hydrogen og ammoniakk til maritim sektor

Nytt Enova-program for hydrogen og ammoniakk til maritim sektor

Nytt Enova-program for hydrogen og ammoniakk til maritim sektor 1000 563 Maritime Bergen

Enova skal styrke virkemidlene for grønne energibærere i 2024. I dag lanserer Enova de endelige kriteriene for de nye virkemidlene for hydrogen og ammoniakk i fartøy og varslet samtidig at de vil etablere to nye programmer som skal bidra til å etablere de første fungerende maritim verdikjedene hydrogen og ammoniakk. 

Enova har varslet at de ønsker å styrke virkemidlene for produksjon og infrastruktur for hydrogen og ammoniakk kraftig i 2024. Mandag lanserte Enova de endelige kriteriene for de varslede programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy».

80% av merkostnadene
Søknadsfristen for «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniak i fartøy» blir 15. mars 2024. I de to programmene vil man konkurrere om en investeringsstøtte på opptil 80% av ekstrakostnadene for de «grønne delene» av skipet.

– Målet med denne satsingen er å bygge grunnmuren for hydrogen og ammoniakk som klimaløsninger i maritim sektor, slik at drivstoffene er tilgjengelige for bruk etter 2030, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

To nye program
Enova varslet samtidig at de vil lansere to nye støtteprogrammer for å etablere de første fungerende verdikjedene for hydrogen og ammoniakk for maritim sektor: «Hydrogenknutepunkter» og «Ammoniakkinfrastruktur». Det første retter seg inn mot produksjon og bunkring av hydrogen, mens det andre vil rette seg mot infrastruktur for lagring og bunkring av ammoniakk langs kysten.

Begge programmene vil innrettes som konkurranser med kostnadseffektivitet som det viktigste kriteriet. Støttesatsen kan bli opptil 80 % av investeringskostnadene. Enova vil også vektlegge en god geografisk spredning, slik at begge drivstoffene skal bli tilgjengelige langs hele kysten.

– Våre analyser viser at tilstrekkelig investeringsstøtte vil gi økonomisk bærekraftige prosjekter over tid. Produsentene kan selge hydrogenet til en konkurransedyktig pris sammenliknet med fossile drivstoff og fremdeles tjene penger – mens rederne får god hjelp til å gjennomføre investeringen gjennom vesentlig investeringsstøtte, sier Nakstad.

Du kan lese mer om de to nye støtteprogrammene her.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler