Odfjell går for klimanøytral flåte innen 2050

Odfjell går for klimanøytral flåte innen 2050

Odfjell går for klimanøytral flåte innen 2050 1688 1125 Maritime Bergen

Et av verdens fremste kjemikalietankrederi med hovedkontor i Bergen kommer med nye miljømål som overgår selv de til International Maritime Organization.

Odfjell har mål om at karbonintensiteten skal reduseres med 50% innen 2030 sammenlignet med 2008-nivåer, og flåten skal være klimanøytral fra 2050. Dette er ambisiøse mål som strekker seg langt over de målene som er satt av International Maritime Organization (IMO).

Odfjell eier i dag en stor flåte. Ved å gjøre denne klimanøytral, vil selskapet bidra til adskillig grunnere fotavtrykk.

Foto: Anngun Dybsland/Odfjell

Vi har snakket med Øistein Jensen, Bærekraftsansvarlig i Odfjell, som mener klimaendringene er en stor fare for både samfunn og næringsliv. Derfor må blant annet rederier strebe mot å ha en mer bærekraftig operasjon.

 

 

 

 

 

Vi synes det er viktig å kunne sette oss ambisiøse klimamål og fortelle om det. På den måten forplikter vi oss selv til kontinuerlig utvikling, samt at går vi foran og gjør det vi kan for å bidra til å nå målene i Parisavtalen, sier Jensen til Maritime Bergen

Motsetter man seg denne endringen vil klimarisikoen som kommer i kjølvannet kunne påvirke alle virksomheter negativt. På den andre siden vil en klimapositiv operasjon skape mange viktige og spennende muligheter.

Odfjell har forpliktet seg til å følge en nullutslippsstrategi og vil utelukkende bestille fartøy uten skadelige utslipp fra 2030. Allerede nå har Odfjell fokus på reduksjon av drivstoff og fornyelse av sin flåte. De gjør investeringer i nye skip, legger penger i ny teknologi og jobber stadig for en optimalisert operasjonsmetode.

Odfjell opererer i dag en flåte på 81 tankskip, og er ett verdens fremste tankskiprederi. De er i dag involvert i produksjonen av en prototype av en 1,2 MW brenselscellemotor, som skal installeres om bord på et av Odfjells nyeste tankskip.

Allerede siden 2008 har Odfjell jobbet med miljø- og effektivitetsprogrammer – noe gjør at de i dag, 12 år etter, sitter med en redusert karbonintensitet på nesten 30 prosent. Odfjell ser utfordringene ved å sette seg svært ambisiøse klimamål, men de føler seg forpliktet til å stadig strebe mot en nullutslippsfremtid.

 

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler