Odfjell og bærekraftig børs

Odfjell og bærekraftig børs

Odfjell og bærekraftig børs 1753 1125 Maritime Bergen

Odfjell annonserte nylig at de plasserte en bærekraftslinket obligasjon – en obligasjonstype de er første og foreløpig eneste i Norden, uavhengig av industri, med å plassere. På denne måten drar de på for å nå målet om en utslippsfri shipping-fremtid!

Ved hjelp av å plassere en obligasjon knyttet til bærekraft er Odfjell med på å befeste shipping-Norge som en nasjon tro mot en grønnere fremtid. Og Odfjell er ingen lettvekter i internasjonal shipping-sammenheng – Bergensrederiet opererer en flåte på over 90 tankskip og er et av verdens fremste rederi i sitt slag.

Med en tett kobling til Odfjells langsiktige klimamål, markerer obligasjonen en annen milepæl i vårt ambisiøse arbeid for å redusere skipsfarts miljøpåvirkning.

Dette sier Odfjell i en pressemelding

Det er opprettet et nytt rammeverk for bærekraftsfinansiering, og Odfjells siste investering er første av sitt slag som kommer under det nye rammeverket.

Odfjell jobber på denne måten utrettelig videre med å nå sin ambisjon om å redusere karbonintensiteten i flåten med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået fra 2008. Det vil si at rederiet kun vil bestille nullutslippsfartøy fra år 2030. I 2050 har de som mål å være klimanøytrale.

Foto: Anngun Dybsland/Odfjell

Vi ønsker å ha høye ambisjoner og sette oss klare mål for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og gå lenger enn de klimamål som er satt for internasjonal shipping, sier Øistein Jensen, Bærekraftsansvarlig i Odfjell til Maritime Bergen.

Ikke bare for den internasjonale skipsfartsindustrien, men for samtlige bransjer i hele Norden er denne bærekraftsobligasjonen noe helt nytt!

Odfjell har lenge hatt et sterkt engasjement for å bli en aktør som representerer en enda grønnere del av skipsfartsindustrien, og deres ambisjoner overgår selv kravene satt av IMO.

Inntektene fra emisjonen på 850 millioner kroner vil Odfjell benytte til å refinansiere eksisterende obligasjoner og generelle selskapsformål. Obligasjonen noteres på Oslo Børs i tillegg til Euronext ESG Obligasjoner.

Odfjells Bærekraftsansvarlig mener klimaendringene er en stor fare for både samfunn og næringsliv. Derfor må blant annet rederier strebe mot å ha en mer bærekraftig operasjon.

I pressemeldingen til Odfjell uttaler DNB, som er økonomisk samarbeidsparter, at skipsfarten er viktig i den grønne overgangen. De klare forpliktelsene til Odfjell viser at rederiet er med på å lede an. Ved å knytte mål om lavere utslipp også til obligasjonsfinansieringsvilkår gis tydelige signaler om at de virkelig forplikter seg til ambisjonen om å bidra til en mer miljøvennlig fremtid, i tillegg til at de kan være inspirasjon for andre.

Utfordringene vår industri står overfor er større enn et selskap kan klare alene. Derfor er industrisamarbeid med ulike deler av klyngen avgjørende for å kunne ha en klimanøytral flåte om noen tiår, sier Jensen.

Skipsfarten står for frakt av nærmere 90 prosent av verdens varer, og skal vi kunne omstille oss til en miljøvennlig, og nullutslipps, fremtid er vi helt avhengige av at sjøfarten forsetter å dra lasset!

I løpet av januar vil Maritime Bergen avholde et kort medlemsmøte om dette temaet – følg med på vår kalender!

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler