Økt støtte til grønne skip i revidert nasjonalbudsjett

Økt støtte til grønne skip i revidert nasjonalbudsjett

Økt støtte til grønne skip i revidert nasjonalbudsjett 1600 900 Maritime Bergen

Tirsdag formiddag kunngjorde SV og Regjeringen at de hadde kommet til enighet om det reviderte nasjonalbudsjettet for 2023. Blant endringene som ble trukket frem, var det både økt støtte til grønne skip og nye føringer for elektrifisering av offshore-installasjoner. 

Etter å ha sittet i forhandlinger de siste tre ukene, er de to regjeringspartiene nå enige med SV om et revidert nasjonalbudsjett. Totalt sett økes utgiftene i budsjettet med 2.1 milliarder kroner, samtidig som det gjøres kutt på om lag 560 millioner kroner.

Spesielt gledelig for den maritime næringen er det at rammene finansiering til grønne skip og maritime løsninger. Her økes garantidelen til Eksportfinansiering Norge til 75 prosent for skip fartøy og innretninger til havs.

Her har vi plukket ut noen av de mest aktuelle endringene i revidert nasjonalbudsjett 2023:

 • Grønne skip: Norske verft skal få økt finansiering til grønne skip og maritime løsninger. Garantiandelen til Eksportfinansiering Norge til skip, fartøy og innretninger til havs økes til 75 prosent.
 • Grønn industri: Regjeringen skal levere lån, garantier og risikokapital til norsk, grønn industri etter modell av USAs IRA-program og EUs Net Zero Industry Act. Dette skal forhandles videre om til høsten.
 • Havvind: Regjeringen bes legge frem tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp i revidert nasjonalbudsjett for 2024.
 • Biodrivstoff: Økt bruk av biodrivstoff over hele samferdselfeltet.
 • Servicefartøy med nullutslipp: Regjeringen bes fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Det må tas hensyn til at lokale forhold knyttet til energiforsyning kan vanskeliggjøre nullutslipp, skriver regjeringspartiene.
0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler