The industrial shipping capital
Maritime Bergen

Om næringen

Maritime Bergen (MB) skal styrke den maritime industris- og skipsfartens evne til å drive maritim virksomhet i og fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

I dette arbeidet skal MB representere og bistå det maritime nettverket i regionen og utvirke at lokale og sentrale politikere får forståelse for å tilrettelegge for næringens utvikling. Synliggjøring av næringens omfang og betydning for regionen skal skje ved spredning av informasjon som objektivt beskriver virksomheten innen de forskjellige sektorer.

Vår visjon

Maritime Bergen (MB) skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å synliggjøre, fremme og styrke hele den maritime næringen i Bergensregionen.

Vår visjon for den maritime næringen i Bergensregionen:
Bergensregionen – en maritim region i verdensklasse

  • Myndighetskontakt

    Skal ha stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår og betingelser, som bidrar til at regionen og nasjonen beholder og styrker sin globale maritime posisjon.

  • Synliggjøring/omdømmebygging

    Skal være en av de mest komplette, miljøvennlige og betydningsfulle maritime næringsklynger i verden.

  • Rekruttering/kompetansebygging

    Skal være fremst i verden innen maritim kompetanse, med maritime utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøer i topp internasjonal klasse.

Styret

Styret består av representanter fra stifterne til Maritime Bergen.

Styremedlem Representerer
Arnstein Øvsthus, Styreleder CGG Eidesvik Ship Management/Bergens Rederiforening
Nils Aadland Salmon Group
Arne Jæger LO i Bergen og Omland /Unionen
Roald Onarheim Bergen kommune
Kim Espen Teppstad Rolls-Royce Marine/Bergen Engines
Kathleen Mathisen Grieg Seafood
Bård Eriksen Sjøforsvarets skoler
Hege Solbakken Visindi
Anne Merete Ask HRG Nordic
Ole Jørgen Eikanger Norwegian Hull Club

Logo/Materiell

Last ned logo & materiell for Maritime Bergen

Brosjyrer og rapporter

Se brosjyrer og rapporter fra Maritime Bergen

Bli medlem

Bli medlem i Maritime Bergen