Maritime Bergen
The industrial shipping capital

OM OSS

Stiftelsen Maritime Bergen (MB) representerer havets bedrifter og skal være en spydspiss for den blå næringen. Vårt arbeid ivaretar de havbaserte næringer, og skal gjennom dette styrke evnen til å drive virksomhet i og fra Bergensregionen.

Maritime Bergen skal i sitt arbeid  representere og bistå medlemmer og medvirke til at lokale og sentrale politikere får forståelse for å kunne tilrettelegge for næringens utvikling. MB skal synliggjøre næringens omfang og betydning for regionen ved spredning av informasjon som objektivt beskriver virksomhetene innen forskjellige sektorer.

Felles plattform

MB tilbyr en felles plattform forsine medlemmer. De representerer alt fra utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører til verft og rederier, klasse-, forsikrings- og IT-selskaper, utdanningsinstitusjoner og banker.

VÅR VISJON

Vår visjon er «Bergensregionen – en blå region i verdensklasse»

Bergensregionen representerer 40 prosent av den norskkontrollerte skipsflåten og er med dette Norges ubestridte shipping-hovedstad. I tillegg har flere utstyrsleverandører, forsikring- og finansieringstjenester sine hovedkontor i regionen, sammen med ledende forsknings- og utviklingsorganisasjoner, universitet og høyskoler. Samlet bidrar våre medlemmer med 32 milliarder i verdiskapning og sysselsetter 19 000 kvinner og menn.

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER

Gjennom fem hovedgrep søker MB å realisere formål, visjon og satsningsområder, hvor de fem identifiserte bærebjelker legger grunnlaget for MBs aktivitet og drift.

Kompetansebygging

Bergen skal ha en av de mest komplette, miljøvennlige og betydningsfulle maritime næringsklynger i verden. For å lykkes må ny kompetanse i næringen løftes opp på agendaen. MB vil derfor jobbe med å bidra til at den blå næringen i Bergensregionen er fremst i verden innen maritim kompetanse, med maritime utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøer i topp internasjonal klasse.

Synliggjøring

Som alle næringer lever også den maritime av sitt omdømme, og det formes gjennom de kanaler som er tilgjengelig for oss; nabopraten, aviser, tv, nyheter, debatter og arrangementer. MB vil jobbe aktivt på flere flater og med høyere intensitet for å synliggjøre næringen og styrke attraktiviteten denne har overfor publikum, myndigheter og potensielle arbeidstakere.

Future Blue Business

Den maritime næringen er godt i gang med en grønn omstilling, men på de større skipene kreves det en annen teknologi og energikilde enn batteri og landstrøm. MB skal bidra til å heve kompetansen igjennom prosjekter og fagforum. Vi ønsker å invitere til dialog og jobbe aktivt med og opp mot myndighetene, slik at vi sikrer stabile rammevilkår for å kunne utvikle og satse på ny grønn teknologi. Vi skal anbefale forbedring basert på tilbakemelding fra våre medlemmer og være en samarbeidspartner for dem.

Rekruttering

MB vil satse tyngre på å rekruttere fremtidens arbeidstakere til maritim næring, og vil starte tidligere i skoleløpet med rekrutteringsarbeidet gjennom flere prosjekter ila kalenderåret. I tillegg er det nødvendig å skape et større mangfold innen de mannsdominerte delene av bransjen, samt bygge ny kompetanse for å møte det grønne skiftet og øke digitalisering av næringen.

Myndighetskontakt

MB skal jobbe aktivt for stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår og betingelser, som bidrar til at regionen og nasjonen beholder og styrker sin globale maritime posisjon. Hyppigere kontakt, bedre dokumentasjon og tallgrunnlag av næringens behov, nye grep og virkemidler for å nå frem med budskapet overfor folkevalgte er en økt prioritering økonomisk og personalmessig i 2020-2021.

STYRET

Styret består av representanter fra stifterne til Maritime Bergen.

Styremedlem Representerer
Elisabeth Drægebø, Styreleder DNV
Hallgeir Utne Hatlevik Bergen kommune
Arne Jæger LO i Bergen og Omland
Anne Merete Ask HRG Nordic
Jon Erik Røv Bergen Engines
Bård Eriksen Sjøforsvarets skoler
Siri-Anne Mjåtvedt Bergens Rederiforening
Camilla  Aadland, varamedlem Norce
Jacob Grieg Eide, varamedlem ScanReach
Johan Christian Hvide, varamedlem Seatrans

LOGO/MATERIELL

Last ned logo & materiell for Maritime Bergen

BROSJYRE OG RAPPORTER

Se brosjyrer og rapporter fra Maritime Bergen

BLI MEDLEM

Bli medlem i Maritime Bergen

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler