Omstilling i maritim næring

Omstilling i maritim næring

Omstilling i maritim næring Maritime Bergen

Regjeringen skal i vår presentere sin nye maritime strategi, og Maritimt Forum jobber aktivt opp mot politikerne lokalt, regionalt og nasjonalt, for kontinuerlig å holde dem orientert om sakene som er viktigst for oss.

Aktiviteten i olje og gassektoren er av stor betydning for maritim næring. Fallet i oljepris har utløst kostnadskutt i de store oljeselskapene, og dette påvirker store deler av maritim næring. De utfordrende tidene har medført at flere av medlemsbedriftene til Maritimt Forum Bergensregionen har erfart nedskjæringer og permitteringer.

I høst ble det gjennomført en rekke høringsmøter med Næringsminister Monica Mæland. Disse møtene ble satt opp i forbindelse med planleggingen av den maritime strategien. Maritimt Forum Bergensregionen arrangerte møtet i vår by, og tema for møtet  var Blå vekst og Miljø.

Til høsten er det også kommunestyre- og fylkestingsvalg og vi ønsker å påvirke beslutningstakernes maritime vei. I den forbindelse har vi invitert våre medlemmer til å komme med innspill. Derfor sendte vi nylig sendte vi ut en nettbasert undersøkelse for å finne ut hva som er viktigst for dere akkurat nå. Vi stilte seks spørsmål til våre medlemmer  – hvor vikigheter av de ulike punktene skulle rangers:


1.      Regjeringen må umiddelbart fjerne taket i NOR og sikre norsk flagg like rammebetingelser som våre nærmeste naboland.

2.      Styrk refusjonsordningen for sjøfolk i NIS og følg opp anbefalingene i fartsområdeutvalget.

3.      Stimuler til en fornyelse av nærskipsfartsflåten gjennom innføringen av en midlertidig vrakpantordning, kombinert med toppfinansiering (som stimulerer til bruk av teknologi som bidrar til reduserte utslipp)

4.      Miljøfinansiering i form av garanti og gunstige låneordninger (kombinasjon fra ulike deler av virkemiddelapparatet), som bidrar til å stimulere til utvikling av norsk miljøteknologi og øker vilje til finansiering fra andre aktører.

5.      Start byggingen av nye kystvaktskip og bruk muligheten i EU-regelverket gir til å bygge militært materiell i Norge.

6.      Still krav om lavutslippsteknologi ved fremtidige fergeanbud. Etabler anbuds- og innkjøpsordninger som gir fremtidsrettede innkjøp.


Følgende tre spørsmål ble rangert som de aller viktigste av våre medlemmer (Viktigheten skulle rangeres fra 1-6, hvor 1 er minst viktig og 6 er mest viktig):

* Regjeringen må fjerne taket i NOR og sikre norsk flagg like rammebetingelser som våre nærmeste naboland.

* Stimulere til en fornyelse av nærskipsfartsflåten gjennom innføringen av en midlertidig vrakpantordning, kombinert med toppfinansiering (som stimulerer til bruk av teknologi som bidrar til reduserte utslipp)

* Miljøfinansiering i form av garanti og gunstige låneordninger, som bidrar til å stimulere til utvikling av norsk miljøteknologi og øker vilje til finansiering fra andre aktører

 

 

Regjeringen må fjerne taket i NOR, for å sikre norsk flagg like rammebetingelser som våre nærmeste naboland

Regjeringen må fjerne taket i NOR, for å sikre norsk flagg like rammebetingelser som våre nærmeste naboland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimulere til en fornyelse av nærskipsfartsflåten gjennom innføringen av en midlertidig vrakpantordning, kombinert med toppfinansiering (som stimulerer til bruk av utslippreduserende teknologi)

Stimulere til en fornyelse av nærskipsfartsflåten gjennom innføringen av en midlertidig vrakpantordning, kombinert med toppfinansiering (som stimulerer til bruk av utslippreduserende teknologi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøfinansiering i form av garanti og gunstige låneordninger, som bidrar til å stimulere til utvikling av norsk miljøteknologi og øker vilje til finansiering fra andre aktører

Miljøfinansiering i form av garanti og gunstige låneordninger, som bidrar til å stimulere til utvikling av norsk miljøteknologi og øker vilje til finansiering fra andre aktører

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler