Opptur for norske sjøfolk

Opptur for norske sjøfolk

Opptur for norske sjøfolk 2560 2560 Maritime Bergen

Endringer i NIS-/NOR-regelverket har ført til at antall norske sjøfolk det er krevd refusjon for har doblet seg på få år. – Dette er godt nytt. Skal Norge holde på sin globale posisjon som ledende havnasjon, krever det at vi beholder både tonnasje og kompetanse, sier daglig leder i Maritime Bergen Harald V. Hove. 

I forhold til 2013 og 2014 har antall norske sjøfolk det er krevet refusjon for doblet seg fram til 2016 og 2017 grunnet innregistrering av skip i NIS. En del av disse skipene kommer fra NOR-registeret, men hovedtyngden av skipene som er registrert i NIS de siste årene kommer fra utenlandske plagg.

– Det er viktig å fokusere på både stål og kompetanse når man skal jobbe for å utvikle Norges ledende, internasjonale posisjon innen maritim næring, og derfor er det gledelig at antallet norske sjøfolk følger den samme positive utviklingen som vi ser for antall skip under norsk flagg, forklarer Hove.

Ved utgangen av januar i år var det nemlig registret 600 skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dette er det høyeste antallet skip i registeret siden 2008.

Les mer Sjøfartsdirektoratets sider

– Flere norskregistrerte skip er viktig med tanke på vår globale kjøttvekt når rammevilkårene for skipsfarten skal diskuteres og enes om i internasjonale fora. Samtidig er stålet mindre verdifullt hvis ikke vi har den rette kompetanse til å utnytte vår tyngde maksimalt i møte med nye maritime muligheter, sier Hove. Han mener kompetansen opparbeidet i norsk maritim næring er avgjørende for at Norge skal ta nye posisjoner innen internasjonal skipsfart. -Både digitalisering og det grønne skiftet krever nye høyteknologiske løsninger og disse løsningene krever først og fremst kompetanse om vi skal ta ledertrøyen i møte med disse utfordringene, sier Hove.

Dessverre har det parallelt med oppgangen i NIS vært nedgang i NOR. Det er en kraftig nedgang i antall sjøfolk det er krevd refusjon for i NOR-registrerte skip. Dette har dog sammenheng med den generelle tunge perioden for offshore-næringen.

I tillegg til endringer i NIS-/NOR-regelverket, er det også kommet krav om opplæringsstillinger på skip som går inn under refusjonsordningen.

– Dette fører til at flere får læreplass og antall norske sjøfolk øker – noe som er positivt for Norge som sjøfartsnasjon, sier Harald Victor Hove, daglig leder i Maritime Bergen.

Les mer Sjøfartdirektoratets sider.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler