Optimisme å spore i næringen

Optimisme å spore i næringen

Optimisme å spore i næringen 727 507 Maritime Bergen

I forbindelse med den maritime valgdebatten «Det store sjøslaget», gjennomførte Maritime Bergen, i samarbeid med Kystrederiene og Bergens Rederiforening en valgundersøkelse. Undersøkelsen skulle gi et bilde på hva næringen er opptatt av i forkant av stortingsvalget. Den ble gjennomført blant de daglige lederne i bedriftene. I Maritime Bergen og Bergens Rederiforening, var det 173 bedrifter som fikk tilsendt undersøkelsen hvorav 77 svarte. Tyngdepunktet for respondentene ligger i Hordaland.

Hovedtyngden av respondentene representerer rederier og utgjør 53 % av de som svarte.

Undersøkelsen viser et spenn i omsetningen fra den minste på 2,5 mill.kr. til den største på 17 mrd. Kr.

Det er gledelig å se at nærmere 60 prosent av bedriftene forventer økt omsetning i det kommende året og at nesten 40 prosent tror de vil ansette flere. Videre sier nesten 30 prosent at de vil gå til nye anskaffelser av båter og / eller utstyr og 40 prosent av de spurte bedriftene forventer økt lønnsomhet.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler