• 28. June 2019

På Sjøen – faglig konferanse for havets kvinner!

På Sjøen – faglig konferanse for havets kvinner!

På Sjøen – faglig konferanse for havets kvinner! 1024 684 Maritime Bergen

I 2009 satte Maritime Bergen i gang et arbeid for å kartlegge hvordan det sto til med kvinneandelen i maritim næring. Bedriftene som ble undersøkt rapporterte om en lav kvinneandel, men med et uttrykt ønske om flere kvinnelige ansatte.

På bakgrunn av dette startet Maritime Bergen flere tiltak med sikte på at Norges nest største eksportnæring i større grad skal rekruttere fra hele befolkningen.

På Sjøen er ett av tiltakene; En konferanse hvor kvinnelige operatører og ansatte i rederiene, seilende kvinner, samt studenter får faglig påfyll, deler erfaring og knytter bekjentskap. På Sjøen ble første gang gjennomført i 2013 og 70 kvinner fra hele landet deltok på konferansen.

Nå går Maritime Bergen og Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund igjen sammen for å arrangere På Sjøen igjen 12. september 2019!

Hvordan kan vi bidra til å øke mangfoldet i maritim næringen?

For å overkomme de største utfordringene, så holder det ikke med alle mann på dekk når det betyr halvparten av rekrutteringsgrunnlaget. Et delvis klimaskifte, lavmælt digitalisering, begrenset verdiskaping og vekst, er motsatt oppskrift av den som trengs for å skape grønn fremtid i blå næring. Derfor er hensikten med konferansen å få inn, beholde og videreutvikle de kloke hodene, fordi mangfold er motoren til vårt neste konkurransefortrinn.

Gjennom konferansen løfter vi dagsaktuelle temaer gjennom foredrag fra ledere i ulike firmaer fra maritim bransje, gjennomfører bedriftsbesøk og avholder flere parallelle workshops der får jobbe med ulike scenarioer. Hensikten er å tilby en dagsaktuell konferanse som skal gi faglig påfyll, inspirasjon og mulighet til å identifisere nye karriere-alternativer i maritim næring, samt å bevisstgjøre rollen seilende kvinner og operatører har som rollemodeller for den yngre generasjonen.

Det jobbes fortløpende med programmet og noen av dem som vil stå for det faglige er:

Cecilia Østerman, PhD Maritime Science ved Linnaeus Universitet
Asta Lassesen, Kommersiell direktør i Hurtigruten
An-Magritt Tinlund Ryste, Head of Autonomy ved Kongsberg Maritime
Geir Isene, Innovation Manager – Dualog
Louise K. Dedichen, Viseadmiral og leder ved Forsvarets Skolesenter (med forbehold)

Er du kvinnelig operatør? Jobber du til sjøs? Er du student og interessert i sjømannslivet? Maskinist, navigatør, matros, motormann eller jobber du i forpleiningen? Da ønsker vi å invitere deg til PÅ SJØEN! (deltakelse krever påmelding)

Program:
08:45-09:00 Velkommen
09:00-10:30 Foredrag
– Hvorfor er mangfold viktig?
– Erfaringsbasert kunnskap
– Mangfold som konkurransefortrinn
– Digitalisering og mangfold

10:30-10:50 Pause
10:50-12:00 Foredrag
– Technology as a driver, knowledge needed in the future
– Min reise fra sjø til land

12:00-13:00 Pause
13:00-15:00 Workshops med aktuelle tema
15:30-17:00 Maritim byvandring/bedriftsbesøk
17:00-19:00 Pause
19:00 —>     Middag med innlegg fra Anne Mette Amundsen

Del innhold