Peker på Sjøfartsdirektoratet

Peker på Sjøfartsdirektoratet

Peker på Sjøfartsdirektoratet 753 415 Maritime Bergen

Ved en mulig etablering av et obligatorisk småbåtregister, peker Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Maritimt Forum for Stavangerregionen og Maritime Bergen i en felles uttalelse på Sjøfartsdirektoratet som rette plassering.

Fride Solbakken i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Sigvald Sveinbjørnsson i Maritime Bergen og Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Sjøfartsdirektoratet utredet saken i fjor både med hensyn til innhold og plassering.

– Vi støtter direktoratets anbefaling om en etablering fordi vi blant annet mener at et småbåtregister kan avverge faren for at småbåter «dumpes» i naturen og slik gir miljøforringelse langs kysten og i innsjøer, fordi uidentifiserte, drivende fartøy utløser kostbare redningsaksjoner og fordi manglende eieropplysninger kan bidra til kriminalitet og hvitvasking, sier Sigvald Sveinbjørnsson, daglig leder i Maritime Bergen.

De tre maritime næringsorganisasjonene på Vestlandet gir i sin felles uttalelse uttrykk for at et slikt obligatorisk småbåtregister bør legges under Sjøfarstdirektoratet.

– Det må anses å være et statlig anliggende å ivareta miljø og klima på et overordnet nivå, avklare redningsaksjoner og forhindre kriminalitet.  Vi mener denne offentlige etaten bør være Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet har allerede betydelig kompetanse på saksfeltet ved Skipsregistrene i Bergen, og vi vil anbefale at et småbåtregister fortrinnsvis lokaliseres hit. Dersom det på den annen side skal tas distriktspolitiske hensyn ved valget av en geografisk plassering, vil vi peke på Sjøfartsdirektoratets tolv stasjoner rundt omkring i landet foruten på hovedkontoret i Haugesund, skriver Solbakken, Sveinbjørnsson og Meling.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler