personvern

Personvernerklæring for Maritime Bergen

I 2018 innføres den nye personvernlov i Norge (GDRP). Hensikten er at vi alle skal få bedre kontroll over våre egne personopplysninger.

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Hva defineres som personopplysninger?

En personopplysning er noe som kan knyttes til deg som enkeltperson, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, bilnummer, bilder og annen informasjon som er direkte relatert til deg.

Behandlingsansvarlig i Maritime Bergen

Daglig leder er ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Formål med behandling av personopplysninger

Maritime Bergen lagrer personopplysninger om medlemmer for å gjennomføre vårt mandat som er å styrke den maritime industris- og skipsfartens evne til å drive maritim virksomhet i og fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Maritime Bergen benytter personopplysninger om medlemmer til å kunne gi informasjon, tilbud og tjenester knyttet til ditt medlemsskap.

Personopplysninger som lagres

Kontaktinformasjon: Navn, e-post, adresse og telefonnummer blir lagret hos Maritime Bergen slik at organisasjonen kan komme i kontakt med medlemmer.
Nyhetsbrev: Maritime Bergen sender ut nyhetsbrev via e-post. E-postadresser lagres i en egen database og deles ikke med andre. Abonnement på nyhetsbrev kan enkelt avsluttes.

Nettsiden: Maritime Bergen benytter Google Analytics for å lagre datatrafikk fra besøkende. All data som samles inn er anonymisert og kan ikke spores til enkeltpersoner. Det er kun Maritime Bergen som har tilgang på datatrafikk, vi deler ikke informasjon med andre. Resultat fra innsamlet data brukes til for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innhold for å kunne tilby bedre tjenester.
Eksempler på data som samles inn fra nettsiden: Operativsystem som benyttes, Trender og bruksmønster på siden

Cookies
Google Analytics-cookien er en type som slettes automatisk etter 30 dager hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all Google Analytics registrering ved å innstallere et tillegg til nettleseren. Tillegget kan lastes ned her

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Grunnlaget for Maritime Bergens lagring av personopplysninger som navn, adresse, telefon og e-postadresse er for å kunne oppfylle vårt mandat ihht medlemsavtalen og våre mål og visjoner som organisasjon.

Innhenting av personopplysninger

Maritime Bergen lagrer personopplysninger du har gitt til Maritime Bergen i tilknytning til ditt medlemsskap slik at vi kan sørge for god oppfølging og sikre våre organisatoriske mål.

Lagring av personopplysninger

Personopplysninger blir lagret på vår database med tilgang kun for ansatte i Maritime Bergen.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Maritime Bergen utleverer ikke personopplysninger til andre aktører uten å orientere om dette i forkant.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har fått i forbindelse med medlemsskap i Maritime Bergen blir lagret i vårt medlemsregister så lenge bedriften er aktivt medlem. Ved utmelding blir opplysninger slettet.

Rettigheter

Maritime Bergen håndterer personopplysninger ihht personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, i tillegg til å kreve retting eller sletting av opplysninger.
Dersom man mener at Maritime Bergen håndterere opplysninger i strid med reglene, kan det klages til Datatilsynet.

Informasjonssikkerhet

Vi tar digital sikkerhet på alvor og benytter Secure Socket Layer (SSL) på nettsiden for kryptering av innhold.
Maritime Bergen sørger for at personopplysninger blir sikret på en database som uvedkommende ikke har tilgang til.

Kontaktinformasjon

Henvendelser i forbindelse med personopplysningar kan sendes til: post@maritimebergen.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler