• 27. November 2018

Plast

Plast

Plast 950 633 Maritime Bergen

Bergen kommune er en av aktørene som har gått sammen for å bekjempe ett av århundrets største globale miljøproblem. I mai holdt Maritime Bergen, med samarbeidspartnere et initierende møte for dette viktige samarbeidet.

Innovasjonsprosjektet Circular Cleanup ble av Æra, sammen med Maritime Bergen og Norges Rederiforbund, presentert på et frokostmøte i Bergen mai 2018. Hva skal vi gjøre med det enorme plastproblemet?

På dette møtet holdt blant annet klimasjef i Bergen kommune, Eva Britt Isager innlegg om kommunens tiltaksplan for å begrense og unngå marin plastforsøpling. Kommunen ønsker å samarbeide med motiverte aktører for å bygge opp et bedre nasjonalt system for å håndtere forsøpling i havet.

Nå har Circular Cleanup tatt ett skritt videre og blant andre WWF Verdens Naturforbund er blitt med på laget. Sammen skal disse og flere andre aktører innen hav- og avfallsindustrien ta jobben med å rydde opp plast på avveie videre.

Åtte millioner tonn plast ender opp i havet hvert år, og vi trenger globale løsninger, på tvers av næringer.

Det er mye som kan gjøres for å få bukt med den enorme forsøplingen av havet vårt. Circular Cleanup ønsker å finne nye løsninger hvor vi gjør opprydding av havet bærekraftig og lønnsomt, sider generalsekretær i WWF Bård Vegar Solhjell til Norges Rederiforbund.

Del innhold