• 9. March 2018

Plukk fra øverste hylle av nyutdannede

Plukk fra øverste hylle av nyutdannede

1024 678 Maritime Bergen

Ønsker du og din bedrift å bidra til kompetanseutvikling i Norges maritime næring og plukke ansatte fra en attraktiv gruppe mennesker til din bedrift? Da bør dere vurdere Maritim Trainee-ordningen. 

Maritim Trainee ble lansert av Norges Rederiforbund i 2005. Programmet er et 2-årig management trainee-program og retter seg mot nyutdannede sivil- og masterkandidater innen økonomi, teknologi og jus. Kandidatene søker og får jobb i en av bedriftene som deltar i programmet. I dag representerer disse bedriftene hele den norske maritime næringen. Siden starten i 2005 har nærmere 40 bedrifter deltatt, alt fra rederier og riggselskaper, verfts- og utstyrsindustri, til shippingrelaterte tjenester innen klassifisering, bank, megling og advokatvirksomhet. Bedriftene er alle globale i sin virksomhet.

Deltakelse på Maritim Trainee innebærer blant annet følgende for bedriften:

  1. Ansettelse av nyutdannet kandidater (evt. at man setter inn en nyutdannet man nettopp har ansatt selv og som oppfyller kriteriene for deltakelse i programmet)
  2. Man kan enten ansette traineene på lærlingkontrakt eller ved fast ansettelse
  3. Oppfølging av vedkommende med egen mentor som er dedikert for oppgaven i to år

Norges Rederiforbund stiller med prosjektledelse og bistand av ulikt slag for at bedriften skal kunne gi sin trainee en best mulig opplevelse av programmet og de to første årene på jobb.

For mer informasjon, kontakt faglig ansvarlig Erik W Jakobsen (erik@menon), programkoordinator Christian Svane Mellbye (christian@menon.no) eller kompetansedirektør Viggo Bondi (vb@rederi.no)

Se også programmets hjemmesider www.maritimtrainee.no og på facebook/maritim-trainee

Del innhold