Politiet oppfordrer til økt årvåkenhet

Politiet oppfordrer til økt årvåkenhet

Politiet oppfordrer til økt årvåkenhet 1488 601 Maritime Bergen

Maritime Bergen ble kontaktet av Vest politidistrikt vedrørende Europas nåværende politiske situasjon.  De ønsker nå en økt årvåkenhet og at man senker terskelen for å innrapportere mistenkelig aktivitet på, langs og utenfor Norskekysten.

I den forbindelse deltok både Sonja Lund, Næringslivskontakt i Vest politidistrikt og en representant fra PST, på vårt møte som vi holder sammen med Bergensrederiene med overordnet tema Cybersikkerhet. Næringslivskontakten i Vest politi har som en av sine oppgaver å dele kunnskap, gi råd og informasjon, legge til rette for samarbeid, bygge og videreutvikle relasjoner til eksterne samarbeidspartnere.

Sonja Lund sier at deres hovedstrategi er å være i forkant, forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Dette gjør de ved å jobbe målrettet og systematisk både mot trusler og sårbarheter. For politiet er næringslivet en viktig premissleverandør av kunnskap og informasjon til deres arbeid med å speile et mest mulig reelt bilde av både kriminalitet, verdi, trusler og sårbarheter. Politiet på sin side besitter naturligvis også en god del informasjon som kan være til nytte for næringslivet.

Lund sier følgende nødplakat for digitale angrep med fordel kan deles på din arbeidsplass.:

 

Trusselvurdering – en kvalifisert antakelse om fremtiden

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, har Nasjonal trusselvurdering som en av sine sine viktigste kommunikasjonskanaler ut – Både mot myndigheter, virksomheter og enkeltpersoner. Trusselvurderingen er en analyse av de utviklingstrekkene som vil prege trusselbildet i Norge det kommende året. Trusselvurderingen er førende for PSTs prioriteringer og skal gi ulike aktører i samfunnet mulighet til å bli kjent med truslene som kan ramme dem, og dermed sette inn tiltak for å redusere sin egen sårbarhet.

Åpenhet er viktig, og deling av informasjon kan være et våpen mot enkelte trusler. Fredag 11. februar la PST ut en rapport om Nasjonal trusselvurdering (link til rapport). Her gir PST en ugradert redegjørelse for det sammensatte trusselbildet som det norske samfunnet står overfor dette året.

PST og Vest politidistrikt mener nå det bør være en lavere terskel for å kontakte dem. Det er hensiktsmessig å benytte Næringslivskontakten som kontaktpunkt for både politiet og PST, men det er også mulig å kontakte PST direkte på 23305000, eller via tipsskjemaet (som er kryptert) på www.pst.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler