Revidert statsbudsjettet 2019

Revidert statsbudsjettet 2019

Revidert statsbudsjettet 2019 1088 607 Maritime Bergen

Revidert statsbudsjett 2019 – Satser på kunnskap og et renere hav, men kutter støtten til klimavennlig transport.

Satser på maritim kompetanse og grønt tiltak
Regjeringen viser vilje til å satse videre på havet, og bidra til grønn omstilling. For at den maritime næringen skal opprettholde sin posisjon nasjonalt og internasjonal må Norge være i førersete på havteknologi og kompetanse. Det er derfor gledelig at Regjerningen satser på digital kompetanse i havnæringene og bevilger 15 millioner kroner.

 • Hjørnesteinen i å være verdensledende på hav er å være ledende på maritim kompetanse. I en tid hvor nye produkter og digitale løsninger introduseres er det essensielt å ha utdanningsinstitusjoner som treffer med hva markedet leverer og etterspør. Det er derfor gledelig at regjerningen nå bevilger ferske midler og tar sats på ny og rett kompetanse innenfor havnæringene, sier Daglig leder Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen og daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen Fride Solbakken.

Maritimt Forum mener det også er positivt at Regjeringen øker bevilgningen til grønne bærekraftige tiltak med økning på 50 millioner kroner til satsning på nullutsleppsteknologi i næringstransport. Total satsning er over en halv milliard gjennom ENOVA. I tillegg er det svært positivt at regjeringen setter av 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter

Vi ser at satsingen på nullutslippsløsninger for fergene har fungert godt og det er svært positivt at regjeringen setter av midler til at hurtigbåtene også blir utslippsfrie, sier daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen Fride Solbakken og daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Kutter støtten til klimavennlig transport

Sjøtransporten er den mest miljøvennlige måten å transportere gods på, og regjeringen har hatt en tydelig strategi om å flytte mer gods fra vei til sjø. I revidert budsjett foreslår regjeringen å kutte tilskuddet for overføring av gods fra vei til sjø, med 77,4 mill. kroner. 39,4 av disse skal gå til riksveier. Dette vil forårsake økt Co2 utslipp, flere ulykker, økt slitasje på vei og mindre vilje til å satse på grønn nærskipsfart da skipene ikke kan konkurrer med tungtransport på vei med dagens konkurransesituasjon.

 

 • Dette viser at regjeringen ikke har ambisjoner om å flytte mer gods fra vei til sjø. Nærskipsfarten trenger en støtteordning som gir incentiver for å velge sjøtransport framfor tungtransport på vei. I stedet for å fjerne bevilgningen burde regjeringen styrket ordningen i tråd med Nasjonal Transportplan, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Maritim Bergen sammen med Maritimt Forum forventer at regjeringen følger opp sine egne målsettinger om å flytte mer gods fra vei til sjø med sterke virkemidler i forslag til Statsbudsjett for 2020.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler