Ringer i vann, drypper på land

Ringer i vann, drypper på land

Ringer i vann, drypper på land 2560 702 Maritime Bergen

Maritim næring skaper milliardinntekter for felleskapet. En ny rapport viser at maritime bedrifter og ansatte bidrar med nesten 44 mrd. i skatteinntekter, og understøtter 62 000 arbeidsplasser i andre næringer.

Under Arendalsuka inviterte Maritime Bergen sammen med Maritimt Forum til arrangement hvor vi presenterte den rykende ferske rapporten «Den Maritime Næringens Bidrag til Offentlige Inntekter og Sysselsetting i Distriktene». I tillegg inviterte vi også næringslivsledere til å bidra med innspill før vi ladet opp til debatt med flere av våre folkevalgte stortingspolitikere fra Høyre, FrP, SP og Arbeiderpartiet. Selve arrangementet kan sees i sin helhet, hvor link finnes på våre nettsider.

Maritim næring bidrar med betydelige inntekter til fellesskapet

Maritim klynge sysselsetter selv nesten 90 000 høyteknologiske arbeidsplasser, men bidrar også til sysselsetting av nesten 62 000 arbeidstakere og en verdiskaping på i overkant av 55 mrd. i andre næringer. Dette kommer frem i en rapport som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra NITO og Maritimt Forum.

– Den norske maritime klyngen er unik i verdenssammenheng og avgjørende viktig for norsk sysselsetting, verdiskaping og eksport. At den også er viktig for opprettholdelsen av mange lokalsamfunn har vi visst hele tiden, men denne rapporten bekrefter påstanden og tallfester omfanget, sier daglig leder i Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen

Maritim næring bidrar med betydelige inntekter til fellesskapet
Maritime bedrifter og ansatte bidrog i 2019 med en samlet skatte- og avgiftsinngang på 43,7 mrd. korner. Netto skatteinngang fra maritim næring var ca. 42 mrd., ettersom det ble utbetalt om lag 1,8 mrd. kroner gjennom refusjonsordningen for sjøfolk.

– Enkelt fremstilt kan vi si at refusjonsordningen for norske sjøfolk har en ringvirkningsfaktor på 24-gangen: For hver krone staten investerer i denne ordningen, får fellesskapet igjen 24 ganger så mye i skatter og avgifter. I tillegg kommer effekten av verdiskaping, sysselsetting og teknologiutviklingen i klyngen som følge av et helt avgjørende statlig virkemiddel, sier Remøy-Vangen

Fagarbeideren, ingeniøren og sjømannen er alle sentrale for framtida
Tilgangen og videreutvikling av høykompetent arbeidskraft er helt avgjørende for videreutviklingen av den norske maritime klyngen. Dette var også poeng støttet av både Styreleder i Maritimt Forum, Even Aas samt Daglig leder i Sjøoffiserforbundet Hans Sande. Poenger som stortingspolitikerne fikk muligheter til å kommentere på.

Bidrar til å opprettholde mange lokalsamfunn
I nord er Tjeldsund den mest maritime kommunen med 27 prosent av de sysselsatte i næringslivet innen maritim næring. På Østlandet er spesielt Horten viktig, og i sørvest ser vi at Fitjar kommune utpreger seg med 40 prosent maritimt sysselsatte.

De mest maritime kommunene finner vi i nordvest, der Sande kommune og Ulstein kommune har henholdsvis 64 og 62 pst. av privat sysselsetting i maritim klynge.

– Ytre Søre Sunnmøre er den mest maritime regionen i Norge. Regionen har gjennom fleire tiår vakse og utvikla seg til å bli ein moderne og attraktiv region som følgje av utviklinga i den lokale maritime industrien. Delar av næringa er i ein bølgjedal akkurat no, men dette er ei næring som har vist evne til omstilling og nytenking mange gonger tidlegare. Dersom næringa og det offentlege samspelar godt er eg overtydd om at vi skal klare å rigge oss for den veksten som vil komme i havnæringane som følgje av overgang til grøn skipsfart og nye næringar til havs , seier Ulstein-ordførar Knut Erik Engh.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler