Ros for satsing på utdanning – etterlyser kraft i satsing på grønn skipsfart

Ros for satsing på utdanning – etterlyser kraft i satsing på grønn skipsfart

Ros for satsing på utdanning – etterlyser kraft i satsing på grønn skipsfart 150 150 Maritime Bergen

Maritimt Forum har lenge etterlyst støtte til utstyr i de maritime utdanningene. I årets budsjett går regjeringen inn for 15 millioner til utstyr i maritime utdanninger. Regjeringen foreslår også å styrke arbeidet med kvalitet og kompetanse i utdanningene med 20 millioner.

– Dette vil bli svært godt mottatt på de maritime utdanningene. At kvaliteten er god, og at elevene har nytt utstyr å trene med er avgjørende både for kvalitet men også rekruttering til utdanningene, sier Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum Sentralt.

Skryt for vrakpant men etterlyser kraft i satsingen på grønn skipsfart.

I budsjettforslaget lanserer regjeringen flere viktige tiltak for å beholde kompetanse i maritim næring gjennom bølgedalen vi nå er inne i. Blant annet foreslår regjeringen 12 millioner til en vrakpantording kombinert med 28 millioner i innovasjonslån. Til sammen skal bevilgningene bidra til grønn omstilling.

– Vi savner kraft i satsingen på grønn skipsfart. Dette var et hovedtema når regjeringen la frem sin maritime strategi før sommeren. Vi er svært glade for at regjeringen nå vil innføre en vrakpantordning for miljøfornyelse av gamle skip og kombinere dette med innovasjonslån, men bevilgningen på 12 millioner i vrakpant og 28 millioner til innovasjonslån framstå som litt lite ambisiøs sammenlignet med andre satsinger i budsjettet. Vi må kanskje minne om at dette er småbedrifter og tilskuddene vil sikre både grønn fornyelse og aktivitet, og er sånn sett kanskje like virkningsfulle som en rekke gründersatsinger, sier Dale

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2016 å styrke gründersatsingen med 400 millioner. Mye av midlene gjennom Innovasjon Norge. Dale stiller nå spørsmålstegn ved gründersatsingen kontra tiltak som kan bidra til å bevare kompetanse i eksisterende næringer.

– Vi har noen næringer hvor vi er verdensledende i dag og maritim næring er en av dem. Men en rekke steder må nå folk flytte fordi de mister jobben ved det lokale verftet. Alle er enige om at aktiviteten skal opp igjen etter den bølgedalen vi er i nå, men vi får ikke ta del i den på samme måte om den lokale kompetansen har flyttet. Det er viktig å tilrettelegge for gründere, men den store mengden arbeidsplasser og viktige norske innovasjoner skapes i etablert industri, det må Stortinget ikke glemme.

Billigere landstrøm 

I budsjettet foreslår også regjeringen at avgiften på landstrøm til skip skal reduseres, noe som vil gjøre landstrøm mer attraktivt. – Dette er et viktig og riktig signal fra regjeringen. Neste skritt nå er at vi må satse på utbygging av landstrøm i havner gjennom et spleiselag mellom havner, kraftselskap og staten foreksempel gjennom en egen ordning for utbygging av landstrøm i havner gjennom ENOVA sier Dale.

 

Statsbudsjettet 2016

Regjeringens maritime strategi varslet en satsing på grønn skipsfart

 

 

 

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler